More ideas from karolina

Architectural Models, Troll, Architecture, Maquette Architecture, Architecture Models

Arquitectura, modelo, maqueta, ambientación, estructura, forma, volumen

Arquitectura, modelo, maqueta, ambientación, estructura, forma, volumen

Reiulf Ramstad Architects đã giành chiến thắng cuộc thi thiết kế nhà hàng và trung tâm dịch vụ trong Trollveggen, Møre og Romsdal, Na Uy năm 2009. Công trình, do vị trí của nó được đặt tên là Troll…

Reiulf Ramstad Architects đã giành chiến thắng cuộc thi thiết kế nhà hàng và trung tâm dịch vụ trong Trollveggen, Møre og Romsdal, Na Uy năm 2009. Công trình, do vị trí của nó được đặt tên là Troll…

Uni

Parklet design by www.desvgn.com. Concept: LINES

Parklet design by www.desvgn.com. Concept: LINES

Image result for how to make a hyperbolic paraboloid

Image result for how to make a hyperbolic paraboloid

Industrial, Sculpture