Karol Turski

Karol Turski

Karol odradza zdobywanie informacji z fb'ego gabinetu luster.