Starożytny Rzym

22 Piny17 Obserwujący
ŁUK KONSTANTYNA Łuk triumfalny stojący między Colosseum a wzgórzem Palatynu, zbudowany w 312 AD dla upamiętnienia zwycięstwa Konstantyna nad Maksencjuszem w bitwie przy moście Mulwijskim. Największy z rzymskich łuków triumfalnych, wybudowany w znacznej części z elementów starszych budowli antycznych, tzw. spolia.

ŁUK KONSTANTYNA Łuk triumfalny stojący między Colosseum a wzgórzem Palatynu, zbudowany w 312 AD dla upamiętnienia zwycięstwa Konstantyna nad Maksencjuszem w bitwie przy moście Mulwijskim. Największy z rzymskich łuków triumfalnych, wybudowany w znacznej części z elementów starszych budowli antycznych, tzw. spolia.

FORUM TRAJANA Miejsce: Rzym, Data: 107 AD, Fundator: cesarz Trajan, Architekt: Apollodoros z Damaszku

FORUM TRAJANA Miejsce: Rzym, Data: 107 AD, Fundator: cesarz Trajan, Architekt: Apollodoros z Damaszku

KOLUMNA TRAJANA Kolumna Trajana wystawiona została w 113 AD na zamknięciu osi Forum Trajana, pomiędzy gmachami bibliotek, dla upamiętnienia zwycięstw cesarza w wojnach z Trakami w latach 101-106. Obiekt ma formę antycznej kolumny (trochę jońskiej, trochę doryckiej) o wysokości (z cokołem) 39,8 m. Jej trzon owinięty jest ciągłym fryzem o łacznej długości ok. 200 m, przedstawiających 2500 postaci (w tym 60 podobizn cesarza) w scenach opowiadających historię wypraw i zwycięstw rzymskiej armii…

KOLUMNA TRAJANA Kolumna Trajana wystawiona została w 113 AD na zamknięciu osi Forum Trajana, pomiędzy gmachami bibliotek, dla upamiętnienia zwycięstw cesarza w wojnach z Trakami w latach 101-106. Obiekt ma formę antycznej kolumny (trochę jońskiej, trochę doryckiej) o wysokości (z cokołem) 39,8 m. Jej trzon owinięty jest ciągłym fryzem o łacznej długości ok. 200 m, przedstawiających 2500 postaci (w tym 60 podobizn cesarza) w scenach opowiadających historię wypraw i zwycięstw rzymskiej armii…

MALOWIDŁA W VILLA LIVIA 0 PRIMA PORTA Villa di Livia zbudowana została w końcu I w. BC w rzymskiej dzielnicy Prima Porta dla Livii, żony cesarza Augusta. Rezydencja zasłynęłą z powodu odnalezienia w niej marmurowego posągu cesarza Augusta i fresków zaliczanych do tzw. drugiego stylu pompejańskiego.

MALOWIDŁA W VILLA LIVIA 0 PRIMA PORTA Villa di Livia zbudowana została w końcu I w. BC w rzymskiej dzielnicy Prima Porta dla Livii, żony cesarza Augusta. Rezydencja zasłynęłą z powodu odnalezienia w niej marmurowego posągu cesarza Augusta i fresków zaliczanych do tzw. drugiego stylu pompejańskiego.

ŁUK TYTUSA Łuk triumfalny stojący przy Via Sacra, zbudowany w 82 AD przez cesarza Domicjana ku czci zwycięstw cesarza Tytusa, przede wszystkim zdobycia Jerozolimy w 70 AD. W łuku po raz pierwszy zastosowano porządek kompozytowy, łaczący porządki joński z korynckim.

ŁUK TYTUSA Łuk triumfalny stojący przy Via Sacra, zbudowany w 82 AD przez cesarza Domicjana ku czci zwycięstw cesarza Tytusa, przede wszystkim zdobycia Jerozolimy w 70 AD. W łuku po raz pierwszy zastosowano porządek kompozytowy, łaczący porządki joński z korynckim.

PONT-DU-GARD Akwedukt w Nimes  Miejsce: Nimes (Francja), Data: 212-216 AD, Fundator: cesarz Karkalla, Architekt:

PONT-DU-GARD Akwedukt w Nimes Miejsce: Nimes (Francja), Data: 212-216 AD, Fundator: cesarz Karkalla, Architekt:

Bazylika Ulpia – bazylika zbudowana w 113 r. według planów Apollodora z Damaszku na Forum Trajana.

Bazylika Ulpia – bazylika zbudowana w 113 r. według planów Apollodora z Damaszku na Forum Trajana.

KOLUMNA TRAJANA fragment fryzu Kolumna Trajana wystawiona została w 113 AD na zamknięciu osi Forum Trajana, pomiędzy gmachami bibliotek, dla upamiętnienia zwycięstw cesarza w wojnach z Trakami w latach 101-106.

KOLUMNA TRAJANA fragment fryzu Kolumna Trajana wystawiona została w 113 AD na zamknięciu osi Forum Trajana, pomiędzy gmachami bibliotek, dla upamiętnienia zwycięstw cesarza w wojnach z Trakami w latach 101-106.

MALOWIDŁA W VILLA LIVIA 0 PRIMA PORTA Villa di Livia zbudowana została w końcu I w. BC w rzymskiej dzielnicy Prima Porta dla Livii, żony cesarza Augusta. Rezydencja zasłynęłą z powodu odnalezienia w niej marmurowego posągu cesarza Augusta i fresków zaliczanych do tzw. drugiego stylu pompejańskiego.

MALOWIDŁA W VILLA LIVIA 0 PRIMA PORTA Villa di Livia zbudowana została w końcu I w. BC w rzymskiej dzielnicy Prima Porta dla Livii, żony cesarza Augusta. Rezydencja zasłynęłą z powodu odnalezienia w niej marmurowego posągu cesarza Augusta i fresków zaliczanych do tzw. drugiego stylu pompejańskiego.

MALOWIDŁA W VILLA LIVIA 0 PRIMA PORTA Villa di Livia zbudowana została w końcu I w. BC w rzymskiej dzielnicy Prima Porta dla Livii, żony cesarza Augusta. Rezydencja zasłynęłą z powodu odnalezienia w niej marmurowego posągu cesarza Augusta i fresków zaliczanych do tzw. drugiego stylu pompejańskiego.

MALOWIDŁA W VILLA LIVIA 0 PRIMA PORTA Villa di Livia zbudowana została w końcu I w. BC w rzymskiej dzielnicy Prima Porta dla Livii, żony cesarza Augusta. Rezydencja zasłynęłą z powodu odnalezienia w niej marmurowego posągu cesarza Augusta i fresków zaliczanych do tzw. drugiego stylu pompejańskiego.


Więcej pomysłów
Arch of Titus (with famous Menorah Relief)

Arch of Titus (with famous Menorah Relief)

Tivoli - Tempio di Vesta

Tivoli - Tempio di Vesta

Los templos romanos eran similares a los templos griegos. Sin embargo, añadían algunos elementos nuevos: - Estaban construidos sobre una plataforma o "podium". - Solo tenían una zona por la que se podía acceder. - Se encontraban a ves cubiertos por cúpulas, como el Panteón de Roma. En la imagen, la "Maison Carrée" en Nimes (Francia).

Los templos romanos eran similares a los templos griegos. Sin embargo, añadían algunos elementos nuevos: - Estaban construidos sobre una plataforma o "podium". - Solo tenían una zona por la que se podía acceder. - Se encontraban a ves cubiertos por cúpulas, como el Panteón de Roma. En la imagen, la "Maison Carrée" en Nimes (Francia).

ŁUK KONSTANTYNA Łuk triumfalny stojący między Colosseum a wzgórzem Palatynu, zbudowany w 312 AD dla upamiętnienia zwycięstwa Konstantyna nad Maksencjuszem w bitwie przy moście Mulwijskim. Największy z rzymskich łuków triumfalnych, wybudowany w znacznej części z elementów starszych budowli antycznych, tzw. spolia.

ŁUK KONSTANTYNA Łuk triumfalny stojący między Colosseum a wzgórzem Palatynu, zbudowany w 312 AD dla upamiętnienia zwycięstwa Konstantyna nad Maksencjuszem w bitwie przy moście Mulwijskim. Największy z rzymskich łuków triumfalnych, wybudowany w znacznej części z elementów starszych budowli antycznych, tzw. spolia.

PANTEON W RZYMIE Świątynia na planie kolistym (rotunda) z ośmiokolumnowym portykiem (porządek koryncki), zbudowana w Rzymie przez cesarza Hadriana w 129 AD. Jej kopuła o średnicy 44 m jest połową kuli opartej o podłogę budowli. Było to największe przekrycie kopułowe na świecie do początków XX wieku. Jedynym źródłem światła jest otwór w szczycie kopuły (oculus) o średnicy 9 m.

PANTEON W RZYMIE Świątynia na planie kolistym (rotunda) z ośmiokolumnowym portykiem (porządek koryncki), zbudowana w Rzymie przez cesarza Hadriana w 129 AD. Jej kopuła o średnicy 44 m jest połową kuli opartej o podłogę budowli. Było to największe przekrycie kopułowe na świecie do początków XX wieku. Jedynym źródłem światła jest otwór w szczycie kopuły (oculus) o średnicy 9 m.

FORUM ROMANUM Forum Romanum to rzymski plac miejski położony w dolinie między wzgórzami i zabudowany szeregiem funkcjonalnie powiązanych budowli administracyjnych i sakralnych. Otoczony kilkoma innymi forami, tzw. forami cesarskimi, tworzy z nimi kompleks o chyba największym na świecie zagęszczeniu zabytków najwyższej klasy. Powstało po wybudowaniu w latach 730-720 BC Cloaca Maxima i osuszeniu bagnistej doliny. Zostało gęsto zabudowane w epoce cesarskiej.

FORUM ROMANUM Forum Romanum to rzymski plac miejski położony w dolinie między wzgórzami i zabudowany szeregiem funkcjonalnie powiązanych budowli administracyjnych i sakralnych. Otoczony kilkoma innymi forami, tzw. forami cesarskimi, tworzy z nimi kompleks o chyba największym na świecie zagęszczeniu zabytków najwyższej klasy. Powstało po wybudowaniu w latach 730-720 BC Cloaca Maxima i osuszeniu bagnistej doliny. Zostało gęsto zabudowane w epoce cesarskiej.

PANTEON W RZYMIE Świątynia na planie kolistym (rotunda) z ośmiokolumnowym portykiem (porządek koryncki), zbudowana w Rzymie przez cesarza Hadriana w 129 AD. Jej kopuła o średnicy 44 m jest połową kuli opartej o podłogę budowli. Było to największe przekrycie kopułowe na świecie do początków XX wieku. Jedynym źródłem światła jest otwór w szczycie kopuły (oculus) o średnicy 9 m.

PANTEON W RZYMIE Świątynia na planie kolistym (rotunda) z ośmiokolumnowym portykiem (porządek koryncki), zbudowana w Rzymie przez cesarza Hadriana w 129 AD. Jej kopuła o średnicy 44 m jest połową kuli opartej o podłogę budowli. Było to największe przekrycie kopułowe na świecie do początków XX wieku. Jedynym źródłem światła jest otwór w szczycie kopuły (oculus) o średnicy 9 m.

CIRCUS MAXIMUS Circus Maximus to największy cyrk starożytnego Rzymu urządzony w dolinie między Palatynem a Awentynem. Jego początki sięgają VII w. BC (Tarkwiniusz), pierwsza budowla kamienna powstała za czasów Cezara. Rozbudowę cyrku kontynuował August dodając obelisk i spinę i trwała ona do czasów Konstantyna (drugi obelisk w IV w.). Cyrk miał wymiary 600 x 140 m, widownia liczyła od 145.000 (za Cezara) do 385.000 miejsc (za Konstantyna). Służył przede wszystkim organizacji wyścigów rydwanó

CIRCUS MAXIMUS Circus Maximus to największy cyrk starożytnego Rzymu urządzony w dolinie między Palatynem a Awentynem. Jego początki sięgają VII w. BC (Tarkwiniusz), pierwsza budowla kamienna powstała za czasów Cezara. Rozbudowę cyrku kontynuował August dodając obelisk i spinę i trwała ona do czasów Konstantyna (drugi obelisk w IV w.). Cyrk miał wymiary 600 x 140 m, widownia liczyła od 145.000 (za Cezara) do 385.000 miejsc (za Konstantyna). Służył przede wszystkim organizacji wyścigów rydwanó

COLOSSEUM Amfiteatr ufundowany przez cesarza Wespazjana w 72 AD i ukończony przez Tytusa w 80 AD. Miał 80 wejść, widownię dla 50.000 widzów, wymiary 156 x 180 x 48 m, arenę o wymiarach 54 x 86 m. Posiadał wyposażenie pozwalające na przedstawienia naumachii (bitew morskich). Pod areną znajdowały się pomieszczenia techniczne, więzienia, zwierzyniec. Ocenia się, że w ciągu kilku wieków istnienia Colosseum na jego arenie zginęło ok. 300-500.000 osób.

COLOSSEUM Amfiteatr ufundowany przez cesarza Wespazjana w 72 AD i ukończony przez Tytusa w 80 AD. Miał 80 wejść, widownię dla 50.000 widzów, wymiary 156 x 180 x 48 m, arenę o wymiarach 54 x 86 m. Posiadał wyposażenie pozwalające na przedstawienia naumachii (bitew morskich). Pod areną znajdowały się pomieszczenia techniczne, więzienia, zwierzyniec. Ocenia się, że w ciągu kilku wieków istnienia Colosseum na jego arenie zginęło ok. 300-500.000 osób.

Pinterest
Szukaj