Aten Partenos, Akropola; Fidija   447 pne.

Statue known as "Athena Varvakeion". A copy of "Athena Parthenos" colossal statue by Greek sculptor Phidias. The Roman copy from the c.

Waza czarnofigurowa z przedstawieniem Achillesa i Ajaksa grających w kości

Discover 10 Classical Elements That Sci-Fi/Fantasy is Built Upon

tolos delficki 4 wpne.  sanktuarium Ateny Pronaja w Delfach (Grecja)

tolos delficki 4 wpne. sanktuarium Ateny Pronaja w Delfach (Grecja)

VENUS Z MILOS  hellenistyczna rzeźba z tzw. szkoły rodyjskiej, wykonana w okresie 150-125 pne, wg innych datowań ok. 100 pne, przypisywana Agesandrosowi z Rodos.

A list of must-see works of art at the Louvre museum in Paris

Odpoczywający Herakles Farnezyjski

Odpoczywający Herakles Farnezyjski

Apollo z jaszczurką (Apollo Sauroctonos), 360 pne.

Greco-Roman Sculpture (BW): Louvre Louvre Museum Paris, France **Thanks Sixtoedcat

Hermes z małym Dionizosem, 340 pne

Hermes z małym Dionizosem, 340 pne

CHŁOPIEC WYCIĄGAJĄCY CIERŃ  Chłopiec wyciągający cierń to popularny motyw rzeźby antycznej. Jedna z jego wersji - marmurowa kopia rzeźby z III w. pne znajduje się w British Museum w Londynie, ale najsłynniejsza jest wykonana z brązu wersja eksponowana w Pałacu Konserwatorskim w Rzymie i nazywana "kapitolińską". O oryginałach wiadomo niewiele (a raczej nic).

CHŁOPIEC WYCIĄGAJĄCY CIERŃ Chłopiec wyciągający cierń to popularny motyw rzeźby antycznej. Jedna z jego wersji - marmurowa kopia rzeźby z III w. pne znajduje się w British Museum w Londynie, ale najsłynniejsza jest wykonana z brązu wersja eksponowana w Pałacu Konserwatorskim w Rzymie i nazywana "kapitolińską". O oryginałach wiadomo niewiele (a raczej nic).

UMIERAJĄCY GAL  Ok. 230 pne król Pergamonu Attalus I ufundował brązową grupę rzeźbiarską dla upamiętnienia zwycięstwa nad Galami. Odsłonięto ją w 228 pne. Zachowały się z niej marmurowe kopie dwóch rzeźb przedstawiające umierającego Gala i Gala zabijającego żonę i popełniającego samobójstwo. W pergamonie zachowały się jedynie ślady cokołu pomnika na dziedzicy świątyni Ateny Nikeforos. Prawdopodobnym autorem dzieła jest Epigonos, czołowa postać rzeźbiarskiej szkoły pergamońskiej w III w. pne.

Ludovisi Gaul Killing Himself and His Wife / The Galatian Suicide, Roman copy of a Greek original ca.

Nike rozwiązująca sandał – Nike powstała ok. 409-406 p.n.e płaskorzeźba wykonana w V w. p.n.e., w okresie klasycznym sztuki starożytnej Grecji. Pierwotnie znajdowała się w świątyni Ateny Nike na Akropolu, obecnie w Muzeum Akropolu w Atenach.

Nike rozwiązująca sandał – Nike powstała ok. 409-406 p.n.e płaskorzeźba wykonana w V w. p.n.e., w okresie klasycznym sztuki starożytnej Grecji. Pierwotnie znajdowała się w świątyni Ateny Nike na Akropolu, obecnie w Muzeum Akropolu w Atenach.

Ranna Amazonka - Poliklet

Ranna Amazonka

Ranna Amazonka - Poliklet

UMIERAJĄCY GAL  Ok. 230 pne król Pergamonu Attalus I ufundował brązową grupę rzeźbiarską dla upamiętnienia zwycięstwa nad Galami. Odsłonięto ją w 228 pne. Zachowały się z niej marmurowe kopie dwóch rzeźb przedstawiające umierającego Gala i Gala zabijającego żonę i popełniającego samobójstwo. W pergamonie zachowały się jedynie ślady cokołu pomnika na dziedzicy świątyni Ateny Nikeforos. Prawdopodobnym autorem dzieła jest Epigonos, czołowa postać rzeźbiarskiej szkoły pergamońskiej w III w. pne.

10 Most Famous Sculptures from Around The World - Artists Inspire Artists

GRUPA LAOKOONA  hellenistyczna rzeźba wykonana ok 100 r. pne, przedstawiająca Laokoona z synami walczącego z wężami morskimi. Odnaleziona w 1506 r. w Rzymie budzi wątpliwości, czy jest greckim oryginałem czy rzymską kopią. Autorstwo przypisuje się (za Pliniuszem Starszym) rzeźbiarzom Hagesandrosowi, Polidorosowi i Atanadorosowi z Rodos. Przypuszcza się również, że oryginał był wykonany z brązu w Pergamonie.

The Laocoon Group. It was found on 14 January 1506 near the “Seven Hills” on the Esquiline Hill. It is in the Pius-Clementine Museum, Vatican City.

Pinterest
Search