Justyna Stencel

Justyna Stencel

Żeński świat, konstrukcję prostą ma jak cep tak to już jest i nie poradzę na to nic, Mówię wprost, nie lubię w słowne gierki grać i z wielkim trudem uzewnętrzn