Miejsca do zwiedzania

Podróż w jaką po­win­niśmy naj­więcej zain­westo­wać, to podróż do włas­ne­go wnętrza. Wy­bieram się w ko­lejną podróż... i za­biorę ze sobą: - ba­gaż do­tychcza­sowych przeżyć, -sied­miomi­lowe bu­ty prze­mie­rzo­nych dróg, -czapkę niewidkę niebez­pie­cznych sy­tuac­ji, - i wędkę na przy­gody, a przynętą będzie mo­ja pas­ja ... pas­ja życia. wy­ruszam w naj­trud­niej­szą podróż, pop­rzez za­kamar­ki duszy do swo­jego wnętrza...
24 Pins87 Followers
"Kochać sa­mego siebie - to początek ro­man­su na całe życie." http://justynaolowniuk.pl/?s=stan+koherencji+umys%C5%82u+i+serca  -Oscar Wilde  (...)pokochaj siebie, bo jeśli nie pokochasz siebie, nie pokocha Cię nikt inny. Nie możesz kochać kogoś, kto nienawidzi siebie. Na tej nieszczęsnej ziemi prawie każdy nienawidzi i potępia siebie. Jak możesz pokochać kogoś takiego? Nie uwierzy ci. Nie potrafi kochać siebie, więc skąd ta odwaga u ciebie? Nie potrafi kochać siebie, jak ty możesz go…

"Kochać sa­mego siebie - to początek ro­man­su na całe życie." http://justynaolowniuk.pl/?s=stan+koherencji+umys%C5%82u+i+serca -Oscar Wilde (...)pokochaj siebie, bo jeśli nie pokochasz siebie, nie pokocha Cię nikt inny. Nie możesz kochać kogoś, kto nienawidzi siebie. Na tej nieszczęsnej ziemi prawie każdy nienawidzi i potępia siebie. Jak możesz pokochać kogoś takiego? Nie uwierzy ci. Nie potrafi kochać siebie, więc skąd ta odwaga u ciebie? Nie potrafi kochać siebie, jak ty możesz go…

Comic Book, Graphic Novels, Comic, Comics, Comic Books

Inspirational Thoughts, Motivation, Notes, Motivation Wall, Inspiration

Porady, Asdf, Sentences, Notes, Frases

Cóż komu z tego, że zjadł wszystkie rozumy…

„Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. „  Vincent van Gogh

„Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. „ Vincent van Gogh

Pinterest
Search