Miejsca do zwiedzania
24 Pins
· 86 Followers
Podróż w jaką po­win­niśmy naj­więcej zain­westo­wać, to podróż do włas­ne­go wnętrza. Wy­bieram się w ko­lejną podróż... i za­biorę ze sobą: - ba­gaż do­tychcza­sowych przeżyć, -sied­miomi­lowe bu­ty prze­mie­rzo­nych dróg, -czapkę niewidkę niebez­pie­cznych sy­tuac­ji, - i wędkę na przy­gody, a przynętą będzie mo­ja pas­ja ... pas­ja życia. wy­ruszam w naj­trud­niej­szą podróż, pop­rzez za­kamar­ki duszy do swo­jego wnętrza...
Jedna z tych cech, za którą ludzie mogą Cię pokochać lub znienawidzić. Jedna z tych cech, której każdy (pozornie) oczekuje od drugiego człowieka. Jedna z tych cech, którą każdy Ci obieca… ale nie każdy obietnicy dotrzyma.  Szczerość… często mylona z chamstwem, obrazą, złośliwością. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mimo, że jej oczekujemy, to jednocześnie się jej boimy i wolimy żyć we własnej bańce mydlanej, karmieni słowami, które chcemy po prostu usłyszeć. I niech ktoś tylko spróbuje…

Jedna z tych cech, za którą ludzie mogą Cię pokochać lub znienawidzić. Jedna z tych cech, której każdy (pozornie) oczekuje od drugiego człowieka. Jedna z tych cech, którą każdy Ci obieca… ale nie każdy obietnicy dotrzyma. Szczerość… często mylona z chamstwem, obrazą, złośliwością. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mimo, że jej oczekujemy, to jednocześnie się jej boimy i wolimy żyć we własnej bańce mydlanej, karmieni słowami, które chcemy po prostu usłyszeć. I niech ktoś tylko spróbuje…

Każde­go dnia pro­siłam Bo­ga, by dał mi siłę, wiarę i nadzieję. Dziś jes­tem SILNA, WIERZĘ i mam NADZIEJĘ..  http://justynaolowniuk.pl/w-co-wierzysz .

Każde­go dnia pro­siłam Bo­ga, by dał mi siłę, wiarę i nadzieję. Dziś jes­tem SILNA, WIERZĘ i mam NADZIEJĘ.. http://justynaolowniuk.pl/w-co-wierzysz .

"Kochać sa­mego siebie - to początek ro­man­su na całe życie." http://justynaolowniuk.pl/?s=stan+koherencji+umys%C5%82u+i+serca  -Oscar Wilde  (...)pokochaj siebie, bo jeśli nie pokochasz siebie, nie pokocha Cię nikt inny. Nie możesz kochać kogoś, kto nienawidzi siebie. Na tej nieszczęsnej ziemi prawie każdy nienawidzi i potępia siebie. Jak możesz pokochać kogoś takiego? Nie uwierzy ci. Nie potrafi kochać siebie, więc skąd ta odwaga u ciebie? Nie potrafi kochać siebie, jak ty możesz go…

"Kochać sa­mego siebie - to początek ro­man­su na całe życie." http://justynaolowniuk.pl/?s=stan+koherencji+umys%C5%82u+i+serca -Oscar Wilde (...)pokochaj siebie, bo jeśli nie pokochasz siebie, nie pokocha Cię nikt inny. Nie możesz kochać kogoś, kto nienawidzi siebie. Na tej nieszczęsnej ziemi prawie każdy nienawidzi i potępia siebie. Jak możesz pokochać kogoś takiego? Nie uwierzy ci. Nie potrafi kochać siebie, więc skąd ta odwaga u ciebie? Nie potrafi kochać siebie, jak ty możesz go…

Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża. http://justynaolowniuk.pl/stan-koherencji-umyslu-i-serca Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię, pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować. Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej na trzy…

Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża. http://justynaolowniuk.pl/stan-koherencji-umyslu-i-serca Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię, pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować. Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej na trzy…

Searching, Search

wiara w siebie po­win­na być pod­stawą w życiu każde­go  Nig­dy nie wma­wiaj so­bie, że nie dasz ra­dy. Wiara w siebie to pod­sta­wa osiągnięcia sukcesu. http://justynaolowniuk.pl/modlitwa-naukowa-kierowana-do-podswiadomosci

wiara w siebie po­win­na być pod­stawą w życiu każde­go Nig­dy nie wma­wiaj so­bie, że nie dasz ra­dy. Wiara w siebie to pod­sta­wa osiągnięcia sukcesu. http://justynaolowniuk.pl/modlitwa-naukowa-kierowana-do-podswiadomosci

„Kto nie uwierzy we własny rozwój, ten na zawsze pozostanie szarym przechodniem." http://justynaolowniuk.pl/w-co-tak-naprawde-wierzysz „Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać.”  „Brak wiary w siebie jest chorobą. Jeśli stracisz panowanie nad tym, wątpliwości staną się twoją rzeczywistością.”

„Kto nie uwierzy we własny rozwój, ten na zawsze pozostanie szarym przechodniem." http://justynaolowniuk.pl/w-co-tak-naprawde-wierzysz „Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać.” „Brak wiary w siebie jest chorobą. Jeśli stracisz panowanie nad tym, wątpliwości staną się twoją rzeczywistością.”

W intuicji nie ma nic tajemniczego. To uświadomienie sobie informacji wysyłanych przez zmysły i dostrojenie się do nich. Do tego, co komunikują Ci Twoje uszy, oczy, nos, zmysł smaku i dotyku oraz inne wrażenia, przekazywane przez ciało. http://justynaolowniuk.pl/czy-kazdy-z-nas-ma-intuicje Każdy z nas ma intuicję, ale bardzo często jest zagłuszana przez nieustanny wewnętrzny i zewnętrzny hałas, a także przez Twoją aktywność i to, co dzieje się wokół Ciebie. Tu właśnie może pomóc uważność.

W intuicji nie ma nic tajemniczego. To uświadomienie sobie informacji wysyłanych przez zmysły i dostrojenie się do nich. Do tego, co komunikują Ci Twoje uszy, oczy, nos, zmysł smaku i dotyku oraz inne wrażenia, przekazywane przez ciało. http://justynaolowniuk.pl/czy-kazdy-z-nas-ma-intuicje Każdy z nas ma intuicję, ale bardzo często jest zagłuszana przez nieustanny wewnętrzny i zewnętrzny hałas, a także przez Twoją aktywność i to, co dzieje się wokół Ciebie. Tu właśnie może pomóc uważność.

Pinterest
Search