Miejsca do zwiedzania

Podróż w jaką po­win­niśmy naj­więcej zain­westo­wać, to podróż do włas­ne­go wnętrza. Wy­bieram się w ko­lejną podróż... i za­biorę ze sobą: - ba­gaż do­tychcza­sowych przeżyć, -sied­miomi­lowe bu­ty prze­mie­rzo­nych dróg, -czapkę niewidkę niebez­pie­cznych sy­tuac­ji, - i wędkę na przy­gody, a przynętą będzie mo­ja pas­ja ... pas­ja życia. wy­ruszam w naj­trud­niej­szą podróż, pop­rzez za­kamar­ki duszy do swo­jego wnętrza...
24 Piny87 Obserwujący
"Kochać sa­mego siebie - to początek ro­man­su na całe życie." http://justynaolowniuk.pl/?s=stan+koherencji+umys%C5%82u+i+serca  -Oscar Wilde  (...)pokochaj siebie, bo jeśli nie pokochasz siebie, nie pokocha Cię nikt inny. Nie możesz kochać kogoś, kto nienawidzi siebie. Na tej nieszczęsnej ziemi prawie każdy nienawidzi i potępia siebie. Jak możesz pokochać kogoś takiego? Nie uwierzy ci. Nie potrafi kochać siebie, więc skąd ta odwaga u ciebie? Nie potrafi kochać siebie, jak ty możesz go…

"Kochać sa­mego siebie - to początek ro­man­su na całe życie." http://justynaolowniuk.pl/?s=stan+koherencji+umys%C5%82u+i+serca -Oscar Wilde (...)pokochaj siebie, bo jeśli nie pokochasz siebie, nie pokocha Cię nikt inny. Nie możesz kochać kogoś, kto nienawidzi siebie. Na tej nieszczęsnej ziemi prawie każdy nienawidzi i potępia siebie. Jak możesz pokochać kogoś takiego? Nie uwierzy ci. Nie potrafi kochać siebie, więc skąd ta odwaga u ciebie? Nie potrafi kochać siebie, jak ty możesz go…


Więcej pomysłów
Jeżeli wierzysz przetrwasz i przezwyciężysz okrutny i beznadziejny czas. Wiara nie pozwoli Ci zginąć. Prawdziwa Wiara jest mocniejsza od najmocniejszej nadziei. http://justynaolowniuk.pl/wiara-czyni-cuda Wiara polega na tym, że przyjmujesz za prawdę to,czego nie widzisz, a w nagrodę zobaczysz to, w co wierzyłeś.”Według wiary waszej niechaj wam się stanie.”(Ewangelia Św.Mateusza.9.29) Wiara to sposób myślenia, postawa duchowa, która wydaje własne owoce.

Jeżeli wierzysz przetrwasz i przezwyciężysz okrutny i beznadziejny czas. Wiara nie pozwoli Ci zginąć. Prawdziwa Wiara jest mocniejsza od najmocniejszej nadziei. http://justynaolowniuk.pl/wiara-czyni-cuda Wiara polega na tym, że przyjmujesz za prawdę to,czego nie widzisz, a w nagrodę zobaczysz to, w co wierzyłeś.”Według wiary waszej niechaj wam się stanie.”(Ewangelia Św.Mateusza.9.29) Wiara to sposób myślenia, postawa duchowa, która wydaje własne owoce.

wiara w siebie po­win­na być pod­stawą w życiu każde­go  Nig­dy nie wma­wiaj so­bie, że nie dasz ra­dy. Wiara w siebie to pod­sta­wa osiągnięcia sukcesu. http://justynaolowniuk.pl/modlitwa-naukowa-kierowana-do-podswiadomosci

wiara w siebie po­win­na być pod­stawą w życiu każde­go Nig­dy nie wma­wiaj so­bie, że nie dasz ra­dy. Wiara w siebie to pod­sta­wa osiągnięcia sukcesu. http://justynaolowniuk.pl/modlitwa-naukowa-kierowana-do-podswiadomosci

"Kochać sa­mego siebie - to początek ro­man­su na całe życie." http://justynaolowniuk.pl/?s=stan+koherencji+umys%C5%82u+i+serca  -Oscar Wilde  (...)pokochaj siebie, bo jeśli nie pokochasz siebie, nie pokocha Cię nikt inny. Nie możesz kochać kogoś, kto nienawidzi siebie. Na tej nieszczęsnej ziemi prawie każdy nienawidzi i potępia siebie. Jak możesz pokochać kogoś takiego? Nie uwierzy ci. Nie potrafi kochać siebie, więc skąd ta odwaga u ciebie? Nie potrafi kochać siebie, jak ty możesz go…

"Kochać sa­mego siebie - to początek ro­man­su na całe życie." http://justynaolowniuk.pl/?s=stan+koherencji+umys%C5%82u+i+serca -Oscar Wilde (...)pokochaj siebie, bo jeśli nie pokochasz siebie, nie pokocha Cię nikt inny. Nie możesz kochać kogoś, kto nienawidzi siebie. Na tej nieszczęsnej ziemi prawie każdy nienawidzi i potępia siebie. Jak możesz pokochać kogoś takiego? Nie uwierzy ci. Nie potrafi kochać siebie, więc skąd ta odwaga u ciebie? Nie potrafi kochać siebie, jak ty możesz go…

Damsko.pl - Jedyna taka strona dla kobiet, moda, inspiracje, cytaty, plotki

Damsko.pl - Jedyna taka strona dla kobiet, moda, inspiracje, cytaty, plotki

Każde­go dnia pro­siłam Bo­ga, by dał mi siłę, wiarę i nadzieję. Dziś jes­tem SILNA, WIERZĘ i mam NADZIEJĘ..  http://justynaolowniuk.pl/w-co-wierzysz .

Każde­go dnia pro­siłam Bo­ga, by dał mi siłę, wiarę i nadzieję. Dziś jes­tem SILNA, WIERZĘ i mam NADZIEJĘ.. http://justynaolowniuk.pl/w-co-wierzysz .

„Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. „  Vincent van Gogh

„Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. „ Vincent van Gogh

Jedna z tych cech, za którą ludzie mogą Cię pokochać lub znienawidzić. Jedna z tych cech, której każdy (pozornie) oczekuje od drugiego człowieka. Jedna z tych cech, którą każdy Ci obieca… ale nie każdy obietnicy dotrzyma.  Szczerość… często mylona z chamstwem, obrazą, złośliwością. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mimo, że jej oczekujemy, to jednocześnie się jej boimy i wolimy żyć we własnej bańce mydlanej, karmieni słowami, które chcemy po prostu usłyszeć. I niech ktoś tylko spróbuje…

Jedna z tych cech, za którą ludzie mogą Cię pokochać lub znienawidzić. Jedna z tych cech, której każdy (pozornie) oczekuje od drugiego człowieka. Jedna z tych cech, którą każdy Ci obieca… ale nie każdy obietnicy dotrzyma. Szczerość… często mylona z chamstwem, obrazą, złośliwością. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mimo, że jej oczekujemy, to jednocześnie się jej boimy i wolimy żyć we własnej bańce mydlanej, karmieni słowami, które chcemy po prostu usłyszeć. I niech ktoś tylko spróbuje…

Pinterest
Szukaj