Międzynarodowy język migowy - alfabet

Międzynarodowy język migowy - alfabet

Opiekun Osoby Starszej - grupa osób kształcących sie w kierunku opieki . Oferty opiekunek , Serwis dla osób szukających opieki dla osób starszych , opiekunka , oferty , opiekunka , opiekunki , opiekun , starsi , dziadek , babcia , Szczecin , opieka nad osobami starszymi , opiekunka osób starszych , starsza, senior, seniorzy

Opiekun Osoby Starszej - grupa osób kształcących sie w kierunku opieki . Oferty opiekunek , Serwis dla osób szukających opieki dla osób starszych , opiekunka , oferty , opiekunka , opiekunki , opiekun , starsi , dziadek , babcia , Szczecin , opieka nad osobami starszymi , opiekunka osób starszych , starsza, senior, seniorzy

German Sign Language postcard from Germany

German Sign Language postcard from Germany

Liczebniki polskiego języka migowego (cyfry)

Liczebniki polskiego języka migowego (cyfry)

Alfabet Braill'a (pismo Braill'a)

Alfabet Braill'a (pismo Braill'a)

Czy wiesz, że w Polsce jest około 7 tysięcy osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu?

Czy wiesz, że wzrok dostarcza informacji o świecie, słuch ponad ?

Czy wiesz, że głuchoślepota nie jest sumą, lecz wypadkową współwystępowania uszkodzenia wzroku i słuchu, na skutek którego powstaje inny, specyficzny rodzaj niepełnosprawności?

Czy wiesz, że głuchoślepota nie jest sumą, lecz wypadkową współwystępowania uszkodzenia wzroku i słuchu, na skutek którego powstaje inny, specyficzny rodzaj niepełnosprawności?

Czy wiesz, że podstawowe sfery,których osoby głuchoniewidome napotykają na największe utrudnienia w funkcjonowaniu to orientacja i poruszanie się w przestrzeni, porozumiewanie się, dostęp do informacji?

Czy wiesz, że podstawowe sfery,których osoby głuchoniewidome napotykają na największe utrudnienia w funkcjonowaniu to orientacja i poruszanie się w przestrzeni, porozumiewanie się, dostęp do informacji?

Czy wiesz, że wywiera negatywny wpływ na wszelkie aktywności, w tym na wykonywanie czynności dnia codziennego, aktywność zawodową, uczestnictwo w życiu społecznym?

Czy wiesz, że wywiera negatywny wpływ na wszelkie aktywności, w tym na wykonywanie czynności dnia codziennego, aktywność zawodową, uczestnictwo w życiu społecznym?

Czy wiesz, że osoby głuchoniewidome można podzielić na grupy ze względu na czas wystąpienia głuchoślepoty oraz na stopień uszkodzenia obu zmysłów? Czynniki te mają zasadniczy wpływ na różnice w funkcjonowaniu głuchoniewidomych i dobór metod pracy z nimi.

Czy wiesz, że osoby głuchoniewidome można podzielić na grupy ze względu na czas wystąpienia głuchoślepoty oraz na stopień uszkodzenia obu zmysłów? Czynniki te mają zasadniczy wpływ na różnice w funkcjonowaniu głuchoniewidomych i dobór metod pracy z nimi.

Czy wiesz, że w przypadku głuchoślepoty istnieje 16 kombinacji klasyfikujących uszkodzenie zmysłów?

Czy wiesz, że wzrok dostarcza informacji o świecie, słuch ponad ?

Czy wiesz, że sposób komunikowania z osobami głuchoniewidomymi z otoczeniem jest zróżnicowany? Metody komunikowania to: werbalnie, odczytywanie mowy z ust, język migowy, komunikacja przez dotyk (kreślenie liter na dłoni, alfabet Lorma, język migowy odbierany dotykiem)

Czy wiesz, że sposób komunikowania z osobami głuchoniewidomymi z otoczeniem jest zróżnicowany? Metody komunikowania to: werbalnie, odczytywanie mowy z ust, język migowy, komunikacja przez dotyk (kreślenie liter na dłoni, alfabet Lorma, język migowy odbierany dotykiem)

Co utrudnia osobo głuchym i słabosłyszącym odczytywanie mowy z ust?

Co utrudnia osobo głuchym i słabosłyszącym odczytywanie mowy z ust?

O czym należy pamiętać podczas komunikacji z osobą głuchą / niedosłyszącą?

O czym należy pamiętać podczas komunikacji z osobą głuchą / niedosłyszącą?

Pinterest
Search