Międzynarodowy język migowy - alfabet

Międzynarodowy język migowy - alfabet

Opiekun Osoby Starszej - grupa osób kształcących sie w kierunku opieki . Oferty opiekunek , Serwis dla osób szukających opieki dla osób starszych , opiekunka , oferty , opiekunka , opiekunki , opiekun , starsi , dziadek , babcia , Szczecin , opieka nad osobami starszymi , opiekunka osób starszych , starsza, senior, seniorzy

Opiekun Osoby Starszej - grupa osób kształcących sie w kierunku opieki . Oferty opiekunek , Serwis dla osób szukających opieki dla osób starszych , opiekunka , oferty , opiekunka , opiekunki , opiekun , starsi , dziadek , babcia , Szczecin , opieka nad osobami starszymi , opiekunka osób starszych , starsza, senior, seniorzy

Liczebniki polskiego języka migowego (cyfry)

Liczebniki polskiego języka migowego (cyfry)

Alfabet Braill'a (pismo Braill'a)

Alfabet Braill'a (pismo Braill'a)

Czy wiesz, że w Polsce jest około 7 tysięcy osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu?

Czy wiesz, że wzrok dostarcza informacji o świecie, słuch ponad ?

Czy wiesz, że głuchoślepota nie jest sumą, lecz wypadkową współwystępowania uszkodzenia wzroku i słuchu, na skutek którego powstaje inny, specyficzny rodzaj niepełnosprawności?

Czy wiesz, że głuchoślepota nie jest sumą, lecz wypadkową współwystępowania uszkodzenia wzroku i słuchu, na skutek którego powstaje inny, specyficzny rodzaj niepełnosprawności?

Czy wiesz, że podstawowe sfery,których osoby głuchoniewidome napotykają na największe utrudnienia w funkcjonowaniu to orientacja i poruszanie się w przestrzeni, porozumiewanie się, dostęp do informacji?

Czy wiesz, że podstawowe sfery,których osoby głuchoniewidome napotykają na największe utrudnienia w funkcjonowaniu to orientacja i poruszanie się w przestrzeni, porozumiewanie się, dostęp do informacji?

Pinterest
Search