Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. https://wbiblii.pl/szukaj/Mt11,28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was…

https://wbiblii.pl/szukaj/2Kor7,10

https://wbiblii.pl/szukaj/2Kor7,10

Werset Biblijny 'Za wszystko dziękujcie' 1 Tesaloniczan

Werset Biblijny 'Za wszystko dziękujcie' 1 Tesaloniczan

Gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce Ewangelia Mateusza 6;21 Werset biblijny Cytat z Biblii

Gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce Ewangelia Mateusza 6;21 Werset biblijny Cytat z Biblii

Bóg kocha Ciebie bezwarunkowo

Bóg kocha Ciebie bezwarunkowo

wersety biblijne - Google Search

Biblia i inne zdjęcia na Zszywka.

Pinterest
Search