More ideas from Jolanta
ไหมเส้นเดียวมีเบล สนใจไลน์ sallyshandicraftเท่านั้นค่ะ ✔รับตรงคนทอ ❌ไม่ขายงานแบรนด์จ้างถัก ❌ไม่ขายงานเลียนแบบ ❌ไม่ขายงานตามแหล่งท่องเที่ยว ✔สินค้ามีที่มาของคนทอ ขายมานานกว่า2ปี ✔ลูกค้าจ่ายเงินสนับสนุนตรงวายูทุกใบ คนขายสบายใจขายของแท้ ช่วยกันอนุรักษ์งานดั้งเดิมค่ะ ✔กระเป๋ามีอย่างละใบ ❌ไม่ผลิตซ้ำ ✔งานดั้งเดิมแท้วายูทอมือทั้งใบ ไม่ผสม ดูแบบอื่นได้ที่นี่ค่ะ #wayuusallysinglethread #wayuubag #กระเป๋าพลอย #mochilaswayuu #wayuutribe #wayuuthailand #wayuuaustralia #กระเป๋าทอมือ #กระเป๋า...

ไหมเส้นเดียวมีเบล สนใจไลน์ sallyshandicraftเท่านั้นค่ะ ✔รับตรงคนทอ ❌ไม่ขายงานแบรนด์จ้างถัก ❌ไม่ขายงานเลียนแบบ ❌ไม่ขายงานตามแหล่งท่องเที่ยว ✔สินค้ามีที่มาของคนทอ ขายมานานกว่า2ปี ✔ลูกค้าจ่ายเงินสนับสนุนตรงวายูทุกใบ คนขายสบายใจขายของแท้ ช่วยกันอนุรักษ์งานดั้งเดิมค่ะ ✔กระเป๋ามีอย่างละใบ ❌ไม่ผลิตซ้ำ ✔งานดั้งเดิมแท้วายูทอมือทั้งใบ ไม่ผสม ดูแบบอื่นได้ที่นี่ค่ะ #wayuusallysinglethread #wayuubag #กระเป๋าพลอย #mochilaswayuu #wayuutribe #wayuuthailand #wayuuaustralia #กระเป๋าทอมือ #กระเป๋า...

DSC_6353.png

This lightweight geometric-patterned purse, designed exclusively by MARIYA, is an edited version of the traditional Wayuu Mochila. With a pom pom string closure