Ana

Ana

Jedna, by wszystkimi rządzić, jedna, by wszystkie odnaleźć, Jedna, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać.