Joanna Wileczek

Joanna Wileczek

czasem tak znaczy nie, nie znaczy nie wiem, a nie wiem znaczy tak...ale tylko czasem
Joanna Wileczek