Joanna Hoły

Joanna Hoły

Kraków / Blogerka-grafomanka. Mi­łoś­nicz­ka fil­mów i se­ria­li. Cie­ka­wa świa­ta nie­po­praw­na ma­rzy­ciel­ka z wiel­ką wy­ob­raź­nią.