Jessica & Marcin Kubów

Jessica & Marcin Kubów

Gniezno / "Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani." Rzym. 8:28 My przyjeliśmy J