Jarek Jędrzejczak
Jarek Jędrzejczak
Jarek Jędrzejczak

Jarek Jędrzejczak

Kluczowy Derektor w strategicznym Banku, zarządzanie personelem, zarządzenie IT, Derektor, golf, żeglarstwo