Jarek Jędrzejczak

Jarek Jędrzejczak

Polska / Kluczowy Derektor w strategicznym Banku, zarządzanie personelem, zarządzenie IT, Derektor, golf, żeglarstwo