Mieszko I - Poczet królów polskich - PlanszeDydaktyczne.pl

Mieszko I - Poczet królów polskich - PlanszeDydaktyczne.

Mieszko II Lambert - Poczet królów polskich

Mieszko II Lambert - Poczet królów polskich

Surge Collection tee shirts eagle Polish Polandia Polska Logo tee shirts 6

T-shirt designs created for polish clothing company Surrge Polonia. All designs are inspired by national polish symbols and the most glorious moments in polish history.

Zygmunt I Stary 1467 - 1548.Król Polski 1507-1548. Związki: Katarzyna Telniczanka ( Potomstwo nieślubne:Jan z Książąt Litewskich, Regina Szafraniec,Katarzyna), królowa Barbara Zapolya (Potomstwo ślubne:Jadwiga Jagiellonka, Anna Jagiellonka), królowa Bona Sforza (Potomstwo ślubne: Izabela Jagiellonka, Zygmunt II August, Zofia Jagiellonka, Anna Jagiellonka, Katarzyna Jagiellonka, Olbracht Jagiellończyk)

Zygmunt I Stary 1467 - 1548.Król Polski 1507-1548. Związki: Katarzyna Telniczanka ( Potomstwo nieślubne:Jan z Książąt Litewskich, Regina Szafraniec,Katarzyna), królowa Barbara Zapolya (Potomstwo ślubne:Jadwiga Jagiellonka, Anna Jagiellonka), królowa Bona Sforza (Potomstwo ślubne: Izabela Jagiellonka, Zygmunt II August, Zofia Jagiellonka, Anna Jagiellonka, Katarzyna Jagiellonka, Olbracht Jagiellończyk)

Dobrawa

Dobrawa

Jan II Kazimierz z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów.

Jan II Kazimierz z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski…

Kazimierz Odnowiciel

Kazimierz Odnowiciel

Jan I Olbracht 1459 - 1501, król Polski od 23 września 1492 do 17 czerwca 1501. Nie ożenił się, ani nie zostawił po sobie żadnego potomka. Po śmierci króla Jana Olbrachta tron po nim przejął jego młodszy brat, Aleksander (panował 1501-1506).

Jan I Olbracht 1459 - 1501, król Polski od 23 września 1492 do 17 czerwca 1501. Nie ożenił się, ani nie zostawił po sobie żadnego potomka. Po śmierci króla Jana Olbrachta tron po nim przejął jego młodszy brat, Aleksander (panował 1501-1506).

Mieszko III Stary

Mieszko III Stary

Michał Korybut Winiowiecki This specific drawing of him looks a bit like Louis XIV, especially with that moustache.

Michał Korybut Winiowiecki This specific drawing of him looks a bit like Louis XIV, especially with that moustache.

Pinterest
Search