Jacek Malczewski - Opętany (cykl Rusałki) fragment, 1887

Opętany by Jacek Malczewski, series Rusałki

Jacek Malczewski - On i Ona (cykl Rusałki), 1887

Ona i On by Jacek Malczewski, series Rusałki

Jacek Malczewski - Proroctwo Ezechiela, 1919

Jacek Malczewski - Proroctwo Ezechiela, 1919

Jacek Malczewski - Boginka w dziewannach (cykl Rusałki), 1888

Boginka w dziewannach by Jacek Malczewski, series Rusałki

Jacek Malczewski - Skończona pieśń, portret Róży Aleksandrowiczowej, 1919

Jacek Malczewski - The finished song, Portrait of Rose Aleksandrowicz

Jacek Malczewski - Topielec w uściskach dziwożony (cykl Rusałki), 1888

Jacek Malczewski - Drowned in goblin of hugs (cycle of Rusalka)

Jacek Malczewski - We dworze, portret córki artysty, Julii, 1920

Jacek Malczewski - In the court, portrait of the artist's daughter Julia

Pinterest
Search