Jacek Malczewski - Opętany (cykl Rusałki) fragment, 1887

Opętany by Jacek Malczewski, series Rusałki

Jacek Malczewski - On i Ona (cykl Rusałki), 1887

Ona i On by Jacek Malczewski, series Rusałki

Jacek Malczewski - Boginka w dziewannach (cykl Rusałki), 1888

Boginka w dziewannach by Jacek Malczewski, series Rusałki

Jacek Malczewski - Skończona pieśń, portret Róży Aleksandrowiczowej, 1919

Jacek Malczewski - The finished song, Portrait of Rose Aleksandrowicz

Jacek Malczewski - Topielec w uściskach dziwożony (cykl Rusałki), 1888

Jacek Malczewski - Drowned in goblin of hugs (cycle of Rusalka)

Jacek Malczewski - Introdukcja, 1890

Jacek Malczewski (Polish, Introduction, 1890 Oil on canvas, 332 x 232 cm. Muzeum Narodowe w Krakowie, Poland.

Jacek Malczewski - Portret narzeczonej, Marii Gralewskiej, 1887

Jacek Malczewski "Portret narzeczonej", 1887 (Muzeum Narodowe w Krakowie)

Jacek Malczewski - We dworze, portret córki artysty, Julii, 1920

Jacek Malczewski - In the court, portrait of the artist's daughter Julia

Jacek Malczewski - Thanatos, 1911

Death, Jacek Malczewski, Via. I love how often Malczewski put himself in his paintings.

Pinterest
Search