Jakub Kamiński

Jakub Kamiński

szef wszystkich szefów :) w Kuźni Inicjatyw "Wiskitki.org"