JakiWół

JakiWół

Polska / Wszystkie elementy notesu robimy tradycyjną metodą introligatorską, a następnie ręczne łączymy ze sobą. Skomponuj z nami swój unikalny notes! http://jakiwol.com
JakiWół