20TH_The Valley of Dolls 67 prom shot

20TH_The Valley of Dolls 67 prom shot

13th_Roman Polanski & Sharon Tate by Jack Garofalo, Cannes 1968.

13th_Roman Polanski & Sharon Tate by Jack Garofalo, Cannes 1968.

Glazomanía: agosto 2011

Glazomanía: agosto 2011

Pinterest
Szukaj