Iskenderiye Mehvibe

Iskenderiye Mehvibe

Fanka "Wspaniałego Stulecia", "Five Nights at Freddy's" i piłki nożnej. Zainteresowana historią i polityką.