Anna Jagiellon - Jan Matejko

Anna Jagiellon Polish Anna Jagiellonka Lithuanian Ona Jogailait 18 October 1523 12 November 1596 was Queen of Poland and Grand Duchess of Lithuania i

Faktyczną twórczynią hołdu była Królowa Bona  Sforza d’Aragona, królowa Polski,  wielka księżna litewska, księżna Rusi, Prus i Mazowsza i żona Króla Polski Zygmunta Starego.Królowa Polski, wielka księżna litewska, księżna Rusi, Prus i Mazowsza itd., księżna Mediolanu, Bari i Rossano   Hołd Pruski na Goldzie Rynku Krakowskiego, Jan Matejko  Królowa Bona, tu na obrazie twarz  żony Matejki Teodory z Giebułtowskich Matejkowej.

Faktyczną twórczynią hołdu była Królowa Bona Sforza d’Aragona, królowa Polski, wielka księżna litewska, księżna Rusi, Prus i Mazowsza i żona Króla Polski Zygmunta Starego.Królowa Polski, wielka księżna litewska, księżna Rusi, Prus i Mazowsza itd., księżna Mediolanu, Bari i Rossano Hołd Pruski na Goldzie Rynku Krakowskiego, Jan Matejko Królowa Bona, tu na obrazie twarz żony Matejki Teodory z Giebułtowskich Matejkowej.

Matejko, Teodora Matejkova

Matejko, Teodora Matejkova

Teodora Matejko

Teodora Matejko

Я.Матейко "Зигмунд Август и Барбара во дворце Радзивиллов в Вильно" (в двух вариантах)

King Sigismund II Augustus and Barbara Radziwill - Jan Matejko

Teodora Matejko

Reproduction with Oil painting effect of painting made by Matejko Jan - Teodora Matejko

Pinterest
Search