In the background

In the background

Są w historii osoby, które miały wpływ na dzieje świata. Z różnych powodów, pamięć o nich nie przetrwała. Wspominamy ich jako asystentów, muzy, kochanki, żony..