Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Strefa wejściowa dla wydawnictwa prasowego / Entrance area to the publishing press

Strefa wejściowa dla wydawnictwa prasowego / Entrance area to the publishing press

Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Strefa wejściowa - kiosk  projekt dla Oxford Tower Warszawa / Entrance area - Kiosk; Project for Oxford Tower Warsaw

lada w strefie wejściowej Oxford Tower Warszawa / Counter in the entrance area of Oxford Tower Warsaw

Strefa wejściowa - recepcja projekt dla Oxford Tower Warszawa / Entrance area - reception; Project for Oxford Tower Warsaw

Recepcja w strefie wejściowej Oxford Tower Warszawa / Reception in the entrance area of Oxford Tower Warsaw

Hole wejściowe projekt dla Oxford Tower Warszawa / Entrance hallways; Project for Oxford Tower Warsaw

Recepcja w strefie wejściowej Oxford Tower Warszawa / Reception in the entrance area of Oxford Tower Warsaw

Hole wejściowe - projekt dla Oxford Tower Warszawa / Entrance hallways; Project for Oxford Tower Warsaw

Hole wejściowe - projekt dla Oxford Tower Warszawa / Entrance hallways; Project for Oxford Tower Warsaw

Strefa wejściowa R-34 projekt i realizacja / Design and implementation of the entrance area in the office building R-34

Projekt i realizacja strefy wejściowej w biurowcu R 34 Warszawa / Design and realization of the entrance area in the office building in Warsaw

Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Projekt i realizacja strefy wejsciowej Bauer Media

Strefa wejściowa - kiosk projekt dla Oxford Tower Warszawa / Entrance area - Kiosk; Project for Oxford Tower Warsaw

Strefa wejściowa - kiosk projekt dla Oxford Tower Warszawa / Entrance area - Kiosk; Project for Oxford Tower Warsaw

Hol projekt dla Oxford Tower Warszawa / Hall; Project for Oxford Tower Warsaw

Projekt holu wejściowego projekt dla Oxford Tower Warszawa / The project of the entrance hall for Oxford Tower Warsaw

Projekt holu wejściowego projekt dla Oxford Tower Warszawa / The project of the entrance hall for Oxford Tower Warsaw

Projekt holu wejściowego projekt dla Oxford Tower Warszawa / The project of the entrance hall for Oxford Tower Warsaw

Kiosk w strefie wejściowej  projekt dla Oxford Tower Warszawa / Kiosk in the entrance area; Project for Oxford Tower Warsaw

Kiosk w strefie wejściowej projekt dla Oxford Tower Warszawa / Kiosk in the entrance area; Project for Oxford Tower Warsaw

Pinterest
Search