Informacja Naukowa BG UP Lublin

Informacja Naukowa BG UP Lublin

www.bg.up.lublin.pl
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Informacja Naukowa BG UP Lublin
More ideas from Informacja Naukowa
Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady / red. nauk.: Ewa Łaźniewska, Marian Gorynia ; aut.: Roman Chmielewski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.  Sygn.: HB238 .K661 2012

Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady / red. nauk.: Ewa Łaźniewska, Marian Gorynia ; aut.: Roman Chmielewski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Sygn.: HB238 .K661 2012

Korenik S.: Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2011. Sygn.: HT388 .K67 2011

Korenik S.: Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2011. Sygn.: HT388 .K67 2011

Kundzewicz Z.: Cieplejszy świat : rzecz o zmianach klimatu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygn.: QC903 .K861 2013

Kundzewicz Z.: Cieplejszy świat : rzecz o zmianach klimatu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygn.: QC903 .K861 2013

Langley-Evans S. C.: Żywienie : wpływ na zdrowie człowieka . - Wyd. 1 pol. / red. nauk. Mirosław Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. Sygn.: RM216 .L36 2014

Langley-Evans S. C.: Żywienie : wpływ na zdrowie człowieka . - Wyd. 1 pol. / red. nauk. Mirosław Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. Sygn.: RM216 .L36 2014

Maison D.: Polak w świecie finansów : o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.  Sygn.: HG179 .M34 2013

Maison D.: Polak w świecie finansów : o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygn.: HG179 .M34 2013

Matysiak B.: Nowa ustawa o odpadach : zmiany, wymogi, obowiązki sprawozdawcze, kary. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2013. Sygn.: 175562

Matysiak B.: Nowa ustawa o odpadach : zmiany, wymogi, obowiązki sprawozdawcze, kary. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2013. Sygn.: 175562

Raszeja E.: Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2013. Sygn.: 175545

Raszeja E.: Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2013. Sygn.: 175545

Chavarro J. E., Willett W. C., Skerrett P. J.: The fertility diet : groundbreaking research reveals natural ways to boost ovulation & improve your chances of getting pregnant. - New York [etc.] : McGraw-Hill Companies, 2008. Sygn.: RG201 .C43 2008

The Fertility Diet: Groundbreaking Research Reveals Natural Ways to Boost Ovulation and Improve Your Chances of Getting Pregnant: Jorge Chavarro, Walter Willett, Patrick Skerrett

Chirurgia małych zwierząt : chirurgia ogólna, anestezjologia, skóra i tkanki miękkie / pod red. Marka Galanty. - Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2013. Sygn.: SF911 .C452 2013

Chirurgia małych zwierząt : chirurgia ogólna, anestezjologia, skóra i tkanki miękkie / pod red. Marka Galanty. - Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2013. Sygn.: SF911 .C452 2013

Chirurgia małych zwierząt : głowa, szyja i klatka piersiowa / pod red. Marka Galanty ; aut.: Urszula Bartoszuk-Bruzzone [et al.]. - Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2013.  Sygn.: SF911 .C452 2013

Chirurgia małych zwierząt : głowa, szyja i klatka piersiowa / pod red. Marka Galanty ; aut.: Urszula Bartoszuk-Bruzzone [et al.]. - Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2013. Sygn.: SF911 .C452 2013