Izabela Muciek

Izabela Muciek

Chyba typowa ekstrawertyczka,łatwo uzewnętrzniająca swoje reakcje, ale i łatwo przystosowująca się do otocze­nia. Obiektywna - dzięki logice, i subie­ktywna -
Izabela Muciek