Słynne budowle

Odkryj najbardziej niesamowite słynne budowle na świecie. Zwiedzaj i podziwiaj architektoniczne cuda, które zachwycą twoje oczy.
Najpiękniejsze budowle świata, cuda architektury - Podróże Granada, Andalusia, St Peters Basilica, Antoni Gaudi, Travel Info, San Sebastian, Spain Travel, Cologne Cathedral, Trip Advisor

25 cudów świata na 2015 rok wg TripAdvisor

Jakie są najpiękniejsze budowle świata? Które miejsca koniecznie trzeba zobaczyć? Jakie jest największe dzieło architektury? Te pytania zadają sobie codziennie tysiące osób. W odpowiedzi na nie może pomóc lista TOP25 najpiękniejszych obiektów wybranych przez użytkowników TripAdvisor.

Avatar
Ryszard Wielogorski
Filthy Rich, Be Rich, Holiday Packages, A Thought, Adventure Tours, Rich People, They Live, Tour Operator, Chichen Itza

Siedem cudów świata: Klasyczne i nowe. Znacie je wszystkie?

Na pewno każdy z was słyszał o siedmiu cudach świata. To znane budowle, które fascynowały ludzi od starożytności. Współcześnie idea siedmiu cudów świata jest równie żywa. Niestety, prawie wszystkie klasyczne cuda starożytności zostały zniszczone przez kataklizmy. Powstawało wiele nowych list ze słynnymi monumentami, ale może najgłośniejsza jest lista z 2007 r.

Avatar
Ami
Największe atrakcje Grecji Naj­da­lej wy­su­nię­ty na wschód, naj­bar­dziej gó­rzy­sty przy­lą­dek Pół­wy­spu Chal­cy­dyc­kie­go, Athos, jest miej­scem ab­so­lut­nie nie­zwy­kłym. Więk­szą jego część zaj­mu­je te­ry­to­rium Re­pu­bli­ki Teo­kra­tycz­nej (pań­stwa mni­chów pra­wo­sław­nych) na teren któ­rej nie mają wstę­pu ko­bie­ty (mogą one zo­ba­czyć klasz­to­ry naj­wy­żej z po­kła­du stat­ku opły­wa­ją­ce­go brze­gi w prze­pi­so­wej od­le­gło­ści 500 m). Wszyst­kie bez­cen­ne mo­na­sty­ry, w Greek Travel, Places In Greece, Mount Athos, 11th Century, Travel Articles, The Monks, Greek Life, Macedonia, Greece Travel

Największe atrakcje Grecji. Co warto zobaczyć?

Grecja to kolebka kultury. Pasjonaci historii sztuki będą czuć się tu jak w raju, mogąc obejrzeć słynne budowle i rzeźby. Tutaj swój początek miały Igrzyska Olimpijskie. Grecja to również kraj wielu rozrywek, pięknych plaż i kulinarnych przysmaków. Zobacz największe atrakcje Grecji - wyspy, miasta, regiony, zabytki czy atrakcje przyrodnicze - i sprawdź co warto zobaczyć planując wakacje w tym pięknym kraju.

Avatar
Barbara Tarnowiecka

Related interests