Potęgi

Dowiedz się, jak działają potęgi matematyczne i zobacz proste przykłady. Odkryj, jak potęgi mogą ułatwić obliczenia i zastosuj je w praktyce.
Math Equations

Rozwiąż równanie wykładnicze w logarytmami naturalnymi (Nepera, hiperbolicznymi) czyli przy podstawie z liczby e w zbiorze liczb rzeczywistych. Równanie wykładnicze, to takie w którym niewiadoma występuje w wykładniku potęgi. Logarytm naturalny (logarytm Nepera, logarytm hiperboliczny) jest to logarytm przy podstawie e ≈ 2,71828128, oznaczamy na ogół symbolem ln. Liczba e zwana jest liczbą Eulera. Nazwa logarytm Nepera pochodzi od szkockiego matematyka Johna Nepera, który korzystał z…

AvatarD
Drsoza