Okres międzywojenny

Zanurz się w historii okresu międzywojennego i odkryj kluczowe wydarzenia, które miały miejsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Poznaj naszą fascynującą analizę działań i ich wpływ na obecną sytuację.
GEOFORUM - Wojsko - Oznakowanie granic Polski - Okres międzywojenny - , cz.2 Art, Lithuania, Country Flags, Poland, Flag, Crown, Quick Saves

Oznakowanie granic II Rzeczypospolitej Przez okres 123 lat państwo polskie rozdarte było przez zaborców, Niemcy, Rosję i Austro-Węgry. Granice zaborców oznaczone były przy pomocy drewnianych, kamiennych lub żeliwnych słupów granicznych. Na słupach tych umieszczano herby państw. Każdy znak posiadał swój kolejny numer. Odzyskanie przez Polskę niepodległości rozpoczęło trudny, trwający wiele lat, okres scalania państwa. Walką kształtowały

Avatar
YS|Cretan

Related interests