Architektura romańska

Odkryj niesamowite przykłady architektury romańskiej i zainspiruj się do stworzenia unikalnych projektów. Poznaj najważniejsze cechy i elementy stylu romańskiego.
----------Historyczny kącik-----------: ARCHITEKTURA ROMAŃSKA Roman, Earth, Art, Architecture, Décor, Draw, Arquitetura, Arch, Decor

ROMANIZM X-XIII wieku - budowle były wykonywane z kamienia - budowle miały charakter halowy lub bazylikowy -występowały liczne kopuły -małe okna (obronne) kruchta- wejście transept- nawa poprzeczna apsyda- wieloboczne lub półkoliste pomieszczenie przylegające do prezbiterium b) biforia c) triforia c) rozeta - portal(ozdobne obramienie drzwi wejściowych w kościołach ,pałacach, ratuszach,bogatych kamienicach ,czasami także drzwi wewnętrznych) - blendy: PRZYDKŁADY: Ratusz w Zamościu Sukiennice…

AvatarB
Beata
Architektura romańska w Polsce> Hagia Sophia, Amman, British Library, Video Online, Barcelona Cathedral, Poland, Monument, Barcelona, France

Sztuka romańska Sztuka romańska rozwinęła się w X-XIII wieku, w Polsce w wieku XIV. Swoje początki ma we Francji, Włoszech, Niemczech. Geneza nazwy Pierwszy raz terminu sztuka romańska użył w 1818 normandzki archeolog, Charles Duherissiere w odniesieniu do architektury. Pojęcie to podkreślało analogię pomiędzy etapem formowania się języków romańskich, powstałych przez przemieszanie się łaciny z językami najeźdźców germańskich, oraz ówczesnymi działami sztuki, które powstały na gruncie…

Avatar
agnieszka michalec

Related interests