Pracownia literacko-artystyczna "Herbatka u Heleny"

Pracownia literacko-artystyczna "Herbatka u Heleny"

www.herbatkauheleny.pl
"Herbatka u Heleny" jest efektem połączenia pasji literackich z uzależnieniem od herbaty oraz ciągłą potrzebą "robienia czegoś".
Pracownia literacko-artystyczna "Herbatka u Heleny"