Hubert Bułgajewski

Hubert Bułgajewski

Od 2012 roku zajmuję się obserwacjami zmian, jakie zachodzą w ziemskim klimacie. ocieplania na czapę lodową Arktyki. Arktyka ma wpływ na klimat w Europie w ty