Halina Niemiec-Żuchowska

Halina Niemiec-Żuchowska

Cieszę się życiem ono tak krótko trwa!