Hadrone Sp. z o.o.

Hadrone Sp. z o.o.

www.hadrone.com
Hadrone PPM to oprogramowanie do zarządzania portfelem projektów. Hadrone SPM to oprogramowanie do zarządzania katalogiem i kosztami usług IT.
Hadrone Sp. z o.o.