STANISŁAW AUGUST, OSTATNI KRÓL POLSKI. POLITYK, MECENAS, REFORMATOR 1764-1795 Opracowanie zbiorowe pod red. dr Angeli Sołtys Bogato ilustrowany katalog stanowi z jednej strony podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat ostatniego monarchy, z drugiej strony pozwala uchwycić te obszary jego działań, które wciąż nie zostały dostatecznie przebadane. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2011

STANISŁAW AUGUST, OSTATNI KRÓL POLSKI. POLITYK, MECENAS, REFORMATOR 1764-1795 Opracowanie zbiorowe pod red. dr Angeli Sołtys Bogato ilustrowany katalog stanowi z jednej strony podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat ostatniego monarchy, z drugiej strony pozwala uchwycić te obszary jego działań, które wciąż nie zostały dostatecznie przebadane. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2011

Canaletto w Warszawie - Alberto Rizzi Wstęp: Andrzej Rottermund Album poświęcony warszawskim obrazom Bernarda Bellotta zw. Canalettem. Interpretacji wedut artysty dokonał Alberto Rizzi wybitny włoski historyk sztuki, który przez wiele lat pracował w Warszawie jako dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury. Książka omawia warszawski okresu twórczości nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyd. Rosikoń Press, Warszawa 2006

Canaletto w Warszawie - Alberto Rizzi Wstęp: Andrzej Rottermund Album poświęcony warszawskim obrazom Bernarda Bellotta zw. Canalettem. Interpretacji wedut artysty dokonał Alberto Rizzi wybitny włoski historyk sztuki, który przez wiele lat pracował w Warszawie jako dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury. Książka omawia warszawski okresu twórczości nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyd. Rosikoń Press, Warszawa 2006

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - Andrzej Rottermund Warszawski Zamek na przestrzeni 7 stuleci istnienia spełniał najważniejsze funkcje państwowe, będąc kolejno rezydencją kolejnych monarchów, siedzibą parlamentu oraz rezydencją Prezydenta RP. Był i jest nadal w świadomości Polaków symbolem państwa i symbolem jego suwerenności,  Wyd. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - Andrzej Rottermund Warszawski Zamek na przestrzeni 7 stuleci istnienia spełniał najważniejsze funkcje państwowe, będąc kolejno rezydencją kolejnych monarchów, siedzibą parlamentu oraz rezydencją Prezydenta RP. Był i jest nadal w świadomości Polaków symbolem państwa i symbolem jego suwerenności, Wyd. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

STANISŁAWA LORENTZA WALKA O ZAMEK Książka została wydana w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin profesora Stanisława Lorentza, towarzysząc prezentowanej w Bibliotece Królewskiej Zamku Królewskiego w Warszawie wystawie Stanisława Lorentza walka o Zamek. Przedmiotem publikacji jest udział Profesora w ratowaniu (lata wojny i okupacji), w walce o odbudowę (1945-1970) i w restytucji (1971-1991) Zamku Królewskiego w Warszawie.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1999

STANISŁAWA LORENTZA WALKA O ZAMEK Książka została wydana w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin profesora Stanisława Lorentza, towarzysząc prezentowanej w Bibliotece Królewskiej Zamku Królewskiego w Warszawie wystawie Stanisława Lorentza walka o Zamek. Przedmiotem publikacji jest udział Profesora w ratowaniu (lata wojny i okupacji), w walce o odbudowę (1945-1970) i w restytucji (1971-1991) Zamku Królewskiego w Warszawie. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1999

ZAMEK W LATACH OKUPACJI PRUSKIEJ I KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO - Elżbieta Sęczys Broszura szczegółowo opisuje dzieje Zamku w okresie od upadku niepodległości do Kongresu Wiedeńskiego.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

ZAMEK W LATACH OKUPACJI PRUSKIEJ I KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO - Elżbieta Sęczys Broszura szczegółowo opisuje dzieje Zamku w okresie od upadku niepodległości do Kongresu Wiedeńskiego. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

ZAMEK SIEDMIU NAMIESTNIKÓW - Stefan Kieniewicz Broszura szczegółowo opisuje dzieje i przebudowy Zamku Królewskiego w okresie zaborów.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

ZAMEK SIEDMIU NAMIESTNIKÓW - Stefan Kieniewicz Broszura szczegółowo opisuje dzieje i przebudowy Zamku Królewskiego w okresie zaborów. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

ZAMEK PIASTÓW I JAGIELLONÓW W WARSZAWIE - Adam Rutkowski  Broszura szczegółowo opisuje historię i przekształcenia Zamku w epoce Książąt mazowieckich i Jagiellonów.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

ZAMEK PIASTÓW I JAGIELLONÓW W WARSZAWIE - Adam Rutkowski Broszura szczegółowo opisuje historię i przekształcenia Zamku w epoce Książąt mazowieckich i Jagiellonów. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

KRÓLEWSKI ZAMEK WAZÓW W WARSZAWIE - Mariusz Karpowicz Broszura opisująca szczegółowo dzieje Zamku Królewskiego w epoce Wazów.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

KRÓLEWSKI ZAMEK WAZÓW W WARSZAWIE - Mariusz Karpowicz Broszura opisująca szczegółowo dzieje Zamku Królewskiego w epoce Wazów. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

WALKA O ZAMEK 1939-1980 - Stanisław Lorentz Książka przedstawia walkę Stanisława Lorentza o ocalenie dzieł sztuki z wyposażenia Zamku we wrześniu 1939 r, współpracę z prezydentem Warszawy, Stefanem Starzyńskim, działalność konspiracyjną w Departamencie Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj, a następnie walkę o odbudowę Zamku.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1986

WALKA O ZAMEK 1939-1980 - Stanisław Lorentz Książka przedstawia walkę Stanisława Lorentza o ocalenie dzieł sztuki z wyposażenia Zamku we wrześniu 1939 r, współpracę z prezydentem Warszawy, Stefanem Starzyńskim, działalność konspiracyjną w Departamencie Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj, a następnie walkę o odbudowę Zamku. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1986

RESTYTUCJA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE pod redakcją:Tadeusza Polaka Materiały przybliżające genezę i proces odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie Wyd. PROJEKT

RESTYTUCJA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE pod redakcją:Tadeusza Polaka Materiały przybliżające genezę i proces odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie Wyd. PROJEKT

ROZBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE PRZEZ ZYGMUNTA III t. 1 serii Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały - Marek Wrede Publikacja jest próbą usystematyzowania i wzbogacenia wiedzy na temat rozbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III Wazę – kluczowej w procesie powstawania nowożytnego centrum Rzeczypospolitej. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2013

ROZBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE PRZEZ ZYGMUNTA III t. 1 serii Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały - Marek Wrede Publikacja jest próbą usystematyzowania i wzbogacenia wiedzy na temat rozbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III Wazę – kluczowej w procesie powstawania nowożytnego centrum Rzeczypospolitej. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2013

ZEGARY STANISŁAWA AUGUSTA - Zuzanna Prószyńska Książka poświęcona jest nieznanemu dotychczas aspektowi mecenatu Stanisława Augusta - zegarmistrzostwu i zegarom. Stanowi próbę rekonstrukcji królewskiej kolekcji zegarów, prezentuje efektowne, francuskie i polskie projekty oraz ich realizacje, omawia dorobek i działalność zegarmistrzów nadwornych i serwitorów królewskich. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1994

ZEGARY STANISŁAWA AUGUSTA - Zuzanna Prószyńska Książka poświęcona jest nieznanemu dotychczas aspektowi mecenatu Stanisława Augusta - zegarmistrzostwu i zegarom. Stanowi próbę rekonstrukcji królewskiej kolekcji zegarów, prezentuje efektowne, francuskie i polskie projekty oraz ich realizacje, omawia dorobek i działalność zegarmistrzów nadwornych i serwitorów królewskich. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1994

"Kronika Zamkowa" jest kroniką działalności naukowej, wystawienniczej i edukacyjnej. Informuje także o postępie prac konserwatorskich, rekonstrukcjach, wykopaliskach, o aktualnych darach i nabytkach oraz spotkaniach i imprezach o charakterze naukowym, kulturalnym i artystycznym. Wydawnictwo cykliczne (ponad 60 tomów) Wyd. Zamek Królewski w Warszawie

"Kronika Zamkowa" jest kroniką działalności naukowej, wystawienniczej i edukacyjnej. Informuje także o postępie prac konserwatorskich, rekonstrukcjach, wykopaliskach, o aktualnych darach i nabytkach oraz spotkaniach i imprezach o charakterze naukowym, kulturalnym i artystycznym. Wydawnictwo cykliczne (ponad 60 tomów) Wyd. Zamek Królewski w Warszawie

ZAMEK WARSYAWSKI W EPOCE OŚWIECENIA: rezydencja monarsza, funkcje i treści - Andrzej Rottermund Obszerna monografia Zamku z epoki stanisławowskiej, funkcje sal zamkowych i ich rola w reprezentowaniu monarchy.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1989

ZAMEK WARSYAWSKI W EPOCE OŚWIECENIA: rezydencja monarsza, funkcje i treści - Andrzej Rottermund Obszerna monografia Zamku z epoki stanisławowskiej, funkcje sal zamkowych i ich rola w reprezentowaniu monarchy. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1989

DAWNE ZBIORY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE - Jerzy Lileyko Bogaty ilustrowany katalog zbiorów Zamku Królewskiego utraconych w czasie II Wojny Światowej i wcześniej. Nie wszystkie udało się odzyskać.  Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983

DAWNE ZBIORY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE - Jerzy Lileyko Bogaty ilustrowany katalog zbiorów Zamku Królewskiego utraconych w czasie II Wojny Światowej i wcześniej. Nie wszystkie udało się odzyskać. Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983

Pinterest
Search