Zamek Królewski w Warszawie

ZAMEK WARSYAWSKI W EPOCE OŚWIECENIA: rezydencja monarsza, funkcje i treści - Andrzej Rottermund Obszerna monografia Zamku z epoki stanisławowskiej, funkcje sal zamkowych i ich rola w reprezentowaniu monarchy.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1989

ZAMEK WARSYAWSKI W EPOCE OŚWIECENIA: rezydencja monarsza, funkcje i treści - Andrzej Rottermund Obszerna monografia Zamku z epoki stanisławowskiej, funkcje sal zamkowych i ich rola w reprezentowaniu monarchy. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1989

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - Andrzej Rottermund Warszawski Zamek na przestrzeni 7 stuleci istnienia spełniał najważniejsze funkcje państwowe, będąc kolejno rezydencją kolejnych monarchów, siedzibą parlamentu oraz rezydencją Prezydenta RP. Był i jest nadal w świadomości Polaków symbolem państwa i symbolem jego suwerenności,  Wyd. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - Andrzej Rottermund Warszawski Zamek na przestrzeni 7 stuleci istnienia spełniał najważniejsze funkcje państwowe, będąc kolejno rezydencją kolejnych monarchów, siedzibą parlamentu oraz rezydencją Prezydenta RP. Był i jest nadal w świadomości Polaków symbolem państwa i symbolem jego suwerenności, Wyd. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

DAWNE ZBIORY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE - Jerzy Lileyko Bogaty ilustrowany katalog zbiorów Zamku Królewskiego utraconych w czasie II Wojny Światowej i wcześniej. Nie wszystkie udało się odzyskać.  Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983

DAWNE ZBIORY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE - Jerzy Lileyko Bogaty ilustrowany katalog zbiorów Zamku Królewskiego utraconych w czasie II Wojny Światowej i wcześniej. Nie wszystkie udało się odzyskać. Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983

ZAMEK W LATACH OKUPACJI PRUSKIEJ I KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO - Elżbieta Sęczys Broszura szczegółowo opisuje dzieje Zamku w okresie od upadku niepodległości do Kongresu Wiedeńskiego.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

ZAMEK W LATACH OKUPACJI PRUSKIEJ I KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO - Elżbieta Sęczys Broszura szczegółowo opisuje dzieje Zamku w okresie od upadku niepodległości do Kongresu Wiedeńskiego. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

ZAMEK SIEDMIU NAMIESTNIKÓW - Stefan Kieniewicz Broszura szczegółowo opisuje dzieje i przebudowy Zamku Królewskiego w okresie zaborów.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

ZAMEK SIEDMIU NAMIESTNIKÓW - Stefan Kieniewicz Broszura szczegółowo opisuje dzieje i przebudowy Zamku Królewskiego w okresie zaborów. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

ZAMEK PIASTÓW I JAGIELLONÓW W WARSZAWIE - Adam Rutkowski  Broszura szczegółowo opisuje historię i przekształcenia Zamku w epoce Książąt mazowieckich i Jagiellonów.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

ZAMEK PIASTÓW I JAGIELLONÓW W WARSZAWIE - Adam Rutkowski Broszura szczegółowo opisuje historię i przekształcenia Zamku w epoce Książąt mazowieckich i Jagiellonów. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

KRÓLEWSKI ZAMEK WAZÓW W WARSZAWIE - Mariusz Karpowicz Broszura opisująca szczegółowo dzieje Zamku Królewskiego w epoce Wazów.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

KRÓLEWSKI ZAMEK WAZÓW W WARSZAWIE - Mariusz Karpowicz Broszura opisująca szczegółowo dzieje Zamku Królewskiego w epoce Wazów. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

WALKA O ZAMEK 1939-1980 - Stanisław Lorentz Książka przedstawia walkę Stanisława Lorentza o ocalenie dzieł sztuki z wyposażenia Zamku we wrześniu 1939 r, współpracę z prezydentem Warszawy, Stefanem Starzyńskim, działalność konspiracyjną w Departamencie Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj, a następnie walkę o odbudowę Zamku.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1986

WALKA O ZAMEK 1939-1980 - Stanisław Lorentz Książka przedstawia walkę Stanisława Lorentza o ocalenie dzieł sztuki z wyposażenia Zamku we wrześniu 1939 r, współpracę z prezydentem Warszawy, Stefanem Starzyńskim, działalność konspiracyjną w Departamencie Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj, a następnie walkę o odbudowę Zamku. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1986

RESTYTUCJA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE pod redakcją:Tadeusza Polaka Materiały przybliżające genezę i proces odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie Wyd. PROJEKT

RESTYTUCJA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE pod redakcją:Tadeusza Polaka Materiały przybliżające genezę i proces odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie Wyd. PROJEKT

GALERIA LANCKOROŃSKICH. OBRAZY Z DARU PROFESOR KAROLINY LANCKOROŃSKIEJ DLA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE - Dorota Juszczak, Hanna Małachowicz Katalog galerii obrazów prezentuje niezwykłą kolekcję podarowaną Zamkowi Królewskiemu w Warszawie przez Panią Prof. Karolinę Lanckorońską. Trzon zbioru stanowią obrazy należące niegdyś do króla Stanisława Augusta.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1998

GALERIA LANCKOROŃSKICH. OBRAZY Z DARU PROFESOR KAROLINY LANCKOROŃSKIEJ DLA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE - Dorota Juszczak, Hanna Małachowicz Katalog galerii obrazów prezentuje niezwykłą kolekcję podarowaną Zamkowi Królewskiemu w Warszawie przez Panią Prof. Karolinę Lanckorońską. Trzon zbioru stanowią obrazy należące niegdyś do króla Stanisława Augusta. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1998

Pinterest
Szukaj