STANISŁAW AUGUST, OSTATNI KRÓL POLSKI. POLITYK, MECENAS, REFORMATOR 1764-1795 Opracowanie zbiorowe pod red. dr Angeli Sołtys Bogato ilustrowany katalog stanowi z jednej strony podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat ostatniego monarchy, z drugiej strony pozwala uchwycić te obszary jego działań, które wciąż nie zostały dostatecznie przebadane. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2011

STANISŁAW AUGUST, OSTATNI KRÓL POLSKI. POLITYK, MECENAS, REFORMATOR 1764-1795 Opracowanie zbiorowe pod red. dr Angeli Sołtys Bogato ilustrowany katalog stanowi z jednej strony podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat ostatniego monarchy, z drugiej strony pozwala uchwycić te obszary jego działań, które wciąż nie zostały dostatecznie przebadane. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2011

Canaletto w Warszawie - Alberto Rizzi Wstęp: Andrzej Rottermund Album poświęcony warszawskim obrazom Bernarda Bellotta zw. Canalettem. Interpretacji wedut artysty dokonał Alberto Rizzi wybitny włoski historyk sztuki, który przez wiele lat pracował w Warszawie jako dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury. Książka omawia warszawski okresu twórczości nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyd. Rosikoń Press, Warszawa 2006

Canaletto w Warszawie - Alberto Rizzi Wstęp: Andrzej Rottermund Album poświęcony warszawskim obrazom Bernarda Bellotta zw. Canalettem. Interpretacji wedut artysty dokonał Alberto Rizzi wybitny włoski historyk sztuki, który przez wiele lat pracował w Warszawie jako dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury. Książka omawia warszawski okresu twórczości nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyd. Rosikoń Press, Warszawa 2006

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - Andrzej Rottermund Warszawski Zamek na przestrzeni 7 stuleci istnienia spełniał najważniejsze funkcje państwowe, będąc kolejno rezydencją kolejnych monarchów, siedzibą parlamentu oraz rezydencją Prezydenta RP. Był i jest nadal w świadomości Polaków symbolem państwa i symbolem jego suwerenności,  Wyd. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - Andrzej Rottermund Warszawski Zamek na przestrzeni 7 stuleci istnienia spełniał najważniejsze funkcje państwowe, będąc kolejno rezydencją kolejnych monarchów, siedzibą parlamentu oraz rezydencją Prezydenta RP. Był i jest nadal w świadomości Polaków symbolem państwa i symbolem jego suwerenności, Wyd. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

GALERIA LANCKOROŃSKICH. OBRAZY Z DARU PROFESOR KAROLINY LANCKOROŃSKIEJ DLA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE - Dorota Juszczak, Hanna Małachowicz Katalog galerii obrazów prezentuje niezwykłą kolekcję podarowaną Zamkowi Królewskiemu w Warszawie przez Panią Prof. Karolinę Lanckorońską. Trzon zbioru stanowią obrazy należące niegdyś do króla Stanisława Augusta.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1998

A Scholar at his Writing Desk - Rembrandt van Rijn.

STANISŁAWA LORENTZA WALKA O ZAMEK Książka została wydana w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin profesora Stanisława Lorentza, towarzysząc prezentowanej w Bibliotece Królewskiej Zamku Królewskiego w Warszawie wystawie Stanisława Lorentza walka o Zamek. Przedmiotem publikacji jest udział Profesora w ratowaniu (lata wojny i okupacji), w walce o odbudowę (1945-1970) i w restytucji (1971-1991) Zamku Królewskiego w Warszawie.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1999

STANISŁAWA LORENTZA WALKA O ZAMEK Książka została wydana w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin profesora Stanisława Lorentza, towarzysząc prezentowanej w Bibliotece Królewskiej Zamku Królewskiego w Warszawie wystawie Stanisława Lorentza walka o Zamek. Przedmiotem publikacji jest udział Profesora w ratowaniu (lata wojny i okupacji), w walce o odbudowę (1945-1970) i w restytucji (1971-1991) Zamku Królewskiego w Warszawie. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1999

ZAMEK W LATACH OKUPACJI PRUSKIEJ I KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO - Elżbieta Sęczys Broszura szczegółowo opisuje dzieje Zamku w okresie od upadku niepodległości do Kongresu Wiedeńskiego.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

ZAMEK W LATACH OKUPACJI PRUSKIEJ I KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO - Elżbieta Sęczys Broszura szczegółowo opisuje dzieje Zamku w okresie od upadku niepodległości do Kongresu Wiedeńskiego. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

ZAMEK SIEDMIU NAMIESTNIKÓW - Stefan Kieniewicz Broszura szczegółowo opisuje dzieje i przebudowy Zamku Królewskiego w okresie zaborów.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

ZAMEK SIEDMIU NAMIESTNIKÓW - Stefan Kieniewicz Broszura szczegółowo opisuje dzieje i przebudowy Zamku Królewskiego w okresie zaborów. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

ZAMEK PIASTÓW I JAGIELLONÓW W WARSZAWIE - Adam Rutkowski  Broszura szczegółowo opisuje historię i przekształcenia Zamku w epoce Książąt mazowieckich i Jagiellonów.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

ZAMEK PIASTÓW I JAGIELLONÓW W WARSZAWIE - Adam Rutkowski Broszura szczegółowo opisuje historię i przekształcenia Zamku w epoce Książąt mazowieckich i Jagiellonów. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1985

KRÓLEWSKI ZAMEK WAZÓW W WARSZAWIE - Mariusz Karpowicz Broszura opisująca szczegółowo dzieje Zamku Królewskiego w epoce Wazów.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

KRÓLEWSKI ZAMEK WAZÓW W WARSZAWIE - Mariusz Karpowicz Broszura opisująca szczegółowo dzieje Zamku Królewskiego w epoce Wazów. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1987

WALKA O ZAMEK 1939-1980 - Stanisław Lorentz Książka przedstawia walkę Stanisława Lorentza o ocalenie dzieł sztuki z wyposażenia Zamku we wrześniu 1939 r, współpracę z prezydentem Warszawy, Stefanem Starzyńskim, działalność konspiracyjną w Departamencie Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj, a następnie walkę o odbudowę Zamku.  Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1986

WALKA O ZAMEK 1939-1980 - Stanisław Lorentz Książka przedstawia walkę Stanisława Lorentza o ocalenie dzieł sztuki z wyposażenia Zamku we wrześniu 1939 r, współpracę z prezydentem Warszawy, Stefanem Starzyńskim, działalność konspiracyjną w Departamencie Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj, a następnie walkę o odbudowę Zamku. Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1986


More ideas
Pinterest
Search