Bystrzyca Kłodzka / Poland (my home town)

9 Piny5 Obserwujący
Bystrzyca Kłodzka Brama Wodna po­cho­dzi z pocz. XIV w. Ka­mien­na, wzmoc­nio­na ze wzglę­dów stra­te­gicz­nych, zo­sta­ła nad­bu­do­wa­na wieżą z kre­ne­la­żem i ostro­słu­po­wym heł­mem ce­gla­nym z 1508 r. Prze­lot bramy za­my­ka­ła od ze­wnątrz że­la­zna, spusz­cza­na na łań­cu­chach krata. W po­miesz­cze­niach wieży po­bie­ra­no opła­tę za wjazd do mia­sta.

Bystrzyca Kłodzka Brama Wodna po­cho­dzi z pocz. XIV w. Ka­mien­na, wzmoc­nio­na ze wzglę­dów stra­te­gicz­nych, zo­sta­ła nad­bu­do­wa­na wieżą z kre­ne­la­żem i ostro­słu­po­wym heł­mem ce­gla­nym z 1508 r. Prze­lot bramy za­my­ka­ła od ze­wnątrz że­la­zna, spusz­cza­na na łań­cu­chach krata. W po­miesz­cze­niach wieży po­bie­ra­no opła­tę za wjazd do mia­sta.

Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności, Kolumna św. Trójcy -

Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności, Kolumna św. Trójcy -

Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

Bystrzyca Kłodzka, Poland

Bystrzyca Kłodzka, Poland

Bystrzyca Kłodzka, przykład sudeckiego miasta które rozwinęło się po nadaniu praw miejskich na prawie niemieckim w XIII wieku. Fot. Katarzyna Przybylska

Bystrzyca Kłodzka, przykład sudeckiego miasta które rozwinęło się po nadaniu praw miejskich na prawie niemieckim w XIII wieku. Fot. Katarzyna Przybylska

Bystrzyca Kłodzka www.photoblog.pl/nomiko

Bystrzyca Kłodzka www.photoblog.pl/nomiko

Bystrzyca Kłodzka, Poland

Bystrzyca Kłodzka, Poland

File:POL Bystrzyca Kłodzka COA.svg

File:POL Bystrzyca Kłodzka COA.svg

Pinterest
Szukaj