Bystrzyca Kłodzka / Poland (my home town)

9 Piny5 Obserwujący
Bystrzyca Kłodzka Brama Wodna po­cho­dzi z pocz. XIV w. Ka­mien­na, wzmoc­nio­na ze wzglę­dów stra­te­gicz­nych, zo­sta­ła nad­bu­do­wa­na wieżą z kre­ne­la­żem i ostro­słu­po­wym heł­mem ce­gla­nym z 1508 r. Prze­lot bramy za­my­ka­ła od ze­wnątrz że­la­zna, spusz­cza­na na łań­cu­chach krata. W po­miesz­cze­niach wieży po­bie­ra­no opła­tę za wjazd do mia­sta.

Bystrzyca Kłodzka Brama Wodna po­cho­dzi z pocz. XIV w. Ka­mien­na, wzmoc­nio­na ze wzglę­dów stra­te­gicz­nych, zo­sta­ła nad­bu­do­wa­na wieżą z kre­ne­la­żem i ostro­słu­po­wym heł­mem ce­gla­nym z 1508 r. Prze­lot bramy za­my­ka­ła od ze­wnątrz że­la­zna, spusz­cza­na na łań­cu­chach krata. W po­miesz­cze­niach wieży po­bie­ra­no opła­tę za wjazd do mia­sta.

Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności, Kolumna św. Trójcy -

Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności, Kolumna św. Trójcy -

Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

Bystrzyca Kłodzka, Poland

Bystrzyca Kłodzka, Poland

Bystrzyca Kłodzka, Poland

Bystrzyca Kłodzka, Poland

Bystrzyca Kłodzka, przykład sudeckiego miasta które rozwinęło się po nadaniu praw miejskich na prawie niemieckim w XIII wieku. Fot. Katarzyna Przybylska

Bystrzyca Kłodzka, przykład sudeckiego miasta które rozwinęło się po nadaniu praw miejskich na prawie niemieckim w XIII wieku. Fot. Katarzyna Przybylska

File:POL Bystrzyca Kłodzka COA.svg

File:POL Bystrzyca Kłodzka COA.svg

Bystrzyca Kłodzka www.photoblog.pl/nomiko

Bystrzyca Kłodzka www.photoblog.pl/nomiko


Więcej pomysłów
Bystrzyca Kłodzka - piękne miasteczko na Dolnym Śląsku - Podróże

Bystrzyca Kłodzka - piękne miasteczko na Dolnym Śląsku - Podróże

Góry Bystrzyckie, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki - wycieczki i atrakcje - Podróże

Góry Bystrzyckie, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki - wycieczki i atrakcje - Podróże

Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka, Poland

Bystrzyca Kłodzka, Poland

Bystrzyca Kłodzka - mały rynek

Bystrzyca Kłodzka - mały rynek

2014 Bystrzyca Kłodzka, posąg św. Jana Nepomucena 02.JPG

2014 Bystrzyca Kłodzka, posąg św. Jana Nepomucena 02.JPG

2015 Bystrzyca Kłodzka, ul. Międzyleśna.JPG

2015 Bystrzyca Kłodzka, ul. Międzyleśna.JPG

Bystrzyca Kłodzka - Kaplica św. Floriana na Górze Parkowej, Poland

Bystrzyca Kłodzka - Kaplica św. Floriana na Górze Parkowej, Poland

Water medieval gate - Bystrzyca Kłodzka - POLAND -2014

Water medieval gate - Bystrzyca Kłodzka - POLAND -2014

Pinterest
Szukaj