gryfnie

gryfnie

Gryfnie to je po polsku ładnie i pięknie. I tak richtik pokazujymy ślonsko godka. Nojprzód na zajcie, ale tyż na łobleczyniu, taszach, ksiożkach i inkszych.
gryfnie