Grzegorz

Grzegorz

1 follower
·
0 follower
Grzegorz
More ideas from Grzegorz
Lekko i jasno

Lekko i jasno

Drew­no i ogień to spraw­dzo­ne ele­men­ty two­rzą­ce przy­tul­ną at­mos­fe­rę domu – mówi Ewa, która umie­ści­ła elek­trycz­ny ko­mi­nek na tle okła­dzi­ny z desek. Pro­stej roz­kła­da­nej ka­na­pie to­wa­rzy­szy ob­ro­to­wy pod­nó­żek, sto­lik i taca. Nie mogło za­brak­nąć mar­mu­ro­wej rzeź­by i ob­ra­zów, które Ewa ku­pi­ła od ko­re­ań­skich ar­ty­stów w Seulu. Do za­pi­sy­wa­nia waż­nych wia­do­mo­ści służy pas ścia­ny po­ma­lo­wa­ny farbą ta­bli­co­wą.

Drew­no i ogień to spraw­dzo­ne ele­men­ty two­rzą­ce przy­tul­ną at­mos­fe­rę domu – mówi Ewa, która umie­ści­ła elek­trycz­ny ko­mi­nek na tle okła­dzi­ny z desek. Pro­stej roz­kła­da­nej ka­na­pie to­wa­rzy­szy ob­ro­to­wy pod­nó­żek, sto­lik i taca. Nie mogło za­brak­nąć mar­mu­ro­wej rzeź­by i ob­ra­zów, które Ewa ku­pi­ła od ko­re­ań­skich ar­ty­stów w Seulu. Do za­pi­sy­wa­nia waż­nych wia­do­mo­ści służy pas ścia­ny po­ma­lo­wa­ny farbą ta­bli­co­wą.

Search, Interior Design, Salons, Interiors, Research, Interior Design Studio, Lounges, Searching, Interieur, Design Interiors, Home Decor, Home Interior Design, Deco