gosiastyle

gosiastyle

Poland, Warsaw / personal shopper, stylist
gosiastyle