Gerard Stefaniak

Gerard Stefaniak

Piwa, seksu, jedzenia i pacierza nigdy nie odmawiam.
Gerard Stefaniak