Geo2

Geo2

Stefana Batorego 18, 02-591 Warszawa Polska / GEO2 – rozwiązanie do monitorowania pojazdów, osób, mienia i zwierząt. Lokalizacja GPS w czasie rzeczywistym na mapie dla firm i osób indywidualnych.
Geo2