Grzegorz Gawrysiak

Grzegorz Gawrysiak

Wiele mnie opływa...jak kamień w strumyku...