Wit Stwosz w drodze do Norymbergii - Wojciech Gerson

Wit Stwosz w drodze do Norymbergii - Wojciech Gerson

Łokietek na Skałkach Ojcowskich - Wojciech Gerson

Łokietek na Skałkach Ojcowskich - Wojciech Gerson

Łokietek pod Ojcowem - Wojciech Gerson

Według legend Łokietek krył się przed Czechami w grocie pod Ojcowem.

Koncert pasterzy - Wojciech Gerson

Wojciech Gerson "Odpoczynek w szałasie tatrzańskim"

Widok Warszawy od strony Pragi - Wojciech Gerson

Widok Warszawy od strony Pragi - Wojciech Gerson

Śmierć Przemysława - Wojciech Gerson

Wojciech Gerson - The Assassination of Przemysł II in Rogoźno 1881

Pinterest
Search