Bohdan Chmielnicki z Tuhaj-bejem pod Lwowem - Jan Matejko

Bohdan Chmielnicki and Tuhaj-Bej at Lwów, Poland (now Lviv, Ukraine) - Jan Matejko

Zygmunt August z Barbarą na dworze radziwiłłowskim w Wilnie - Jan Matejko

Zygmunt August z Barbarą na dworze radziwiłłowskim w Wilnie - Jan Matejko

Chrzest Władysława Warneńczyka 18-II-1425r - Jan Matejko

Jan Matejko: "Baptism of Ladislaus of Varna", oil on canvas, Dimensions: 112 , × 166 cm × in), Current location: National Museum in Warsaw (MNW.

Zaprowadzenie chrześcijaństwa RP965, z cyklu Dzieje Cywilizacji w Polsce - Jan Matejko

Zaprowadzenie chrześcijaństwa RP965, z cyklu Dzieje Cywilizacji w Polsce - Jan Matejko

Rzeczpospolita Babińska - Jan Matejko

oil on canvas, Dimensions: 96 × 200 cm × in), Current location: National Museum in Warsaw (MNW).

Portret Karola Podlewskiego - Jan Matejko

Portret Karola Podlewskiego - Jan Matejko

Ogłoszenie Konstytucji Trzeciego Maja - Jan Matejko

Ogłoszenie Konstytucji Trzeciego Maja - Jan Matejko

Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w Krakowie w 1521 roku - Jan Matejko

Jan Matejko (Polish painter): Hanging of the Zygmunt bell

Wyrok na Matejkę - Jan Matejko

Wyrok na Matejkę - Jan Matejko

Wyjście żaków z Krakowa - Jan Matejko

Wyjście żaków z Krakowa - Jan Matejko

Twardowski wywołujący ducha Barbary przed Zygmuntem Augustem, szkic - Jan Matejko

Twardowski wywołujący ducha Barbary przed Zygmuntem Augustem, szkic - Jan Matejko

Św. Kinga modląca się pośród sądeckich gór - Jan Matejko

Św. Kinga modląca się pośród sądeckich gór - Jan Matejko

Stańczyk - Jan Matejko

Pagan faiths are generally about what we do, and not what we think. Paganism without practice is "Armchair Paganism" and I don't think that's really the point of it all.

Rzeczpospolita Babińska, szkic - Jan Matejko

Rzeczpospolita Babińska, szkic - Jan Matejko

Pinterest
Search