Gabriela Krysiak

Gabriela Krysiak

Chodzę do gim nr 7 w Warszawie!