Fundacja ARS

Fundacja ARS

Poznań / Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki wspiera edukację artystyczną dzieci i młodzieży, organizuje też ważne wydarzenia kulturalne w Poznaniu.
Fundacja ARS