Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

www.frsi.org.pl
Warszawa / technologie + ludzie!
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego