Kontaktf Fzjocenter

Kontaktf Fzjocenter

Ul. Szuwarowa 1/U12 kod: 30-384 Kraków / Specjalizujemy się w : rehabilitacja w urazach czaszkowo-mózgowe, neurologiczna kraków, porażenie nerwu twarzowego , rehabilitacja w urazach rdzenia kręgowego.