Kontaktf Fzjocenter
Kontaktf Fzjocenter
Kontaktf Fzjocenter

Kontaktf Fzjocenter

Specjalizujemy się w : rehabilitacja w urazach czaszkowo-mózgowe, neurologiczna kraków, porażenie nerwu twarzowego , rehabilitacja w urazach rdzenia kręgowego.