Stowarzyszenie Filius Fortunae
Stowarzyszenie Filius Fortunae
Stowarzyszenie Filius Fortunae

Stowarzyszenie Filius Fortunae

Stowarzyszenie Filius Fortunae działa w oparciu o idee wsparcia dzieci, młodzieży w ich dążeniu do poznawania świata.