Pinterest • Światowy katalog pomysłów

•[17.08.2016]• You belong among the wildflowers - piece of Selma's…

C. (@ciaocaraxoxo) • Фото и видео в Instagram

Add some pink note to the white day 🦄 #christmasmail •DECEMBER 2016 • • •#fayaougoing #penpals #penpalling #mail #mailart #letters #lettering #postcard #postcrossing #happymail #happypostcrossing #swap #stamps #sticker #snailmail #snailmailrocks #snailmailrevival #letterwriting #postalsociety #sendmoremail #stampcollector #snailmailing #showandmail #writemoreletters #handmadeenvelopes #philately #philatelist #philategram

Winter's outgoing mails 🦄 #christmasmail •DECEMBER 2016 • • •#fayaougoing #penpals #penpalling #mail #mailart #letters #lettering #postcard #postcrossing #happymail #happypostcrossing #swap #stamps #sticker #snailmail #snailmailrocks #snailmailrevival #letterwriting #postalsociety #sendmoremail #stampcollector #snailmailing #showandmail #writemoreletters #handmadeenvelopes #philately #philatelist #philategram

Смотрите это фото от @fayadreamland на Instagram • Отметки «Нравится»: 9

#ngaytroivephiacu #anhkhang #anhkhangsbooks

Love in every mail 🍂📜✒️ • • • •#fayaphotography #penpals #penpalling #mail #mailart #letters #lettering #postcard #postcrossing #happymail #happypostcrossing #swap #stamps #sticker #snailmail #snailmailrocks #snailmailrevival #letterwriting #postalsociety #sendmoremail #stampcollector #snailmailing #showandmail #writemoreletters #handmadeenvelopes #philately #philatelist #philategram

Autumn is coming 🍂... Thu là khi những chiếc lá bắt đầu chuyển màu áo mới. Là khi những cơn gió mải miết chơi đùa, bay nhảy cùng những chiếc lá đỏ thẫm. Là khi lòng chùng xuống khi thiếu vòng tay ai bên cạnh. Là khi những bước chân lững thững đi mà không biết về đâu. Là khi ta nhận ra thời gian mải miết trôi còn ta vẫn dậm chân tại chỗ... Là lúc những cảm xúc lẫn lộn xâm chiếm lấy tâm hồn. Thu đẹp mà buồn lạ... • • • •#fayaphotography #penpals #penpalling #mail #mailart #letters #lettering…

October's outgoing mail 🐌📜✒️ • • • •#fayaougoing #penpals #penpalling #mail #mailart #letters #lettering #postcard #postcrossing #happymail #happypostcrossing #swap #stamps #sticker #snailmail #snailmailrocks #snailmailrevival #letterwriting #postalsociety #sendmoremail #stampcollector #snailmailing #showandmail #writemoreletters #handmadeenvelopes #philately #philatelist #philategram

Pretty messy [mails from Lana and Ting] 💕🙆🏻 • • • •#fayaincoming #penpals #penpalling #mail #mailart #letters #lettering #postcard #postcrossing #happymail #happypostcrossing #swap #stamps #sticker #snailmail #snailmailrocks #snailmailrevival #letterwriting #postalsociety #sendmoremail #stampcollector #snailmailing #showandmail #writemoreletters #handmadeenvelopes #philately #philatelist #philategram