Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Beautiful simplicity ✉️ pieces of @liddycampanella mail…

Przypięte z

instagram.com

Смотрите это фото от @fayadreamland на Instagram • Отметки «Нравится»: 9

Przypięte z

instagram.com

Love in every mail 🍂📜✒️ • • • •#fayaphotography #penpals #penpalling #mail #mailart #letters #lettering #postcard #postcrossing #happymail #happypostcrossing #swap #stamps #sticker #snailmail #snailmailrocks #snailmailrevival #letterwriting #postalsociety #sendmoremail #stampcollector #snailmailing #showandmail #writemoreletters #handmadeenvelopes #philately #philatelist #philategram

Przypięte z

instagram.com

Autumn is coming 🍂... Thu là khi những chiếc lá bắt đầu chuyển màu áo mới. Là khi những cơn gió mải miết chơi đùa, bay nhảy cùng những chiếc lá đỏ thẫm. Là khi lòng chùng xuống khi thiếu vòng tay ai bên cạnh. Là khi những bước chân lững thững đi mà không biết về đâu. Là khi ta nhận ra thời gian mải miết trôi còn ta vẫn dậm chân tại chỗ... Là lúc những cảm xúc lẫn lộn xâm chiếm lấy tâm hồn. Thu đẹp mà buồn lạ... • • • •#fayaphotography #penpals #penpalling #mail #mailart #letters #lettering…

Przypięte z

instagram.com

October's outgoing mail 🐌📜✒️ • • • •#fayaougoing #penpals #penpalling #mail #mailart #letters #lettering #postcard #postcrossing #happymail #happypostcrossing #swap #stamps #sticker #snailmail #snailmailrocks #snailmailrevival #letterwriting #postalsociety #sendmoremail #stampcollector #snailmailing #showandmail #writemoreletters #handmadeenvelopes #philately #philatelist #philategram

Przypięte z

instagram.com

Pretty messy [mails from Lana and Ting] 💕🙆🏻 • • • •#fayaincoming #penpals #penpalling #mail #mailart #letters #lettering #postcard #postcrossing #happymail #happypostcrossing #swap #stamps #sticker #snailmail #snailmailrocks #snailmailrevival #letterwriting #postalsociety #sendmoremail #stampcollector #snailmailing #showandmail #writemoreletters #handmadeenvelopes #philately #philatelist #philategram

Przypięte z

instagram.com

@fayadreamland • Фото и видео в Instagram

Przypięte z

instagram.com

@fayadreamland • Фото и видео в Instagram

Przypięte z

instagram.com

•[17.08.2016]• You belong among the wildflowers - piece of Selma's…

Przypięte z

instagram.com

•[17.08.2016]•🌻🌻🌻🌻🌻 • • • • •#fayaincoming #penpals #penpalling #mailart…

Przypięte z

instagram.com