Pinterest • Światowy katalog pomysłów

A number of years ago I was working one of our Alpine Mountaineering and Technical Leadership programs with Jonathon Spitzer. Jonathon no lo...

Re­zer­wat przy­ro­dy Skał­ki Pie­kło pod Nie­kła­niem znaj­du­je się na te­re­nie Ko­nec­ko-Ło­pu­szań­skie­go Ob­sza­ru Chro­nio­ne­go Kra­jo­bra­zu. Na dłu­go­ści ok. 1 ki­lo­me­tra cią­gną się pia­skow­co­we skał­ki o roz­ma­itych kształ­tach - grzy­bów, ko­mi­nów.

2

Koń, jaki jest... wystawa klaczy rasy małopolskiej i polski koń zimnokrwisty, zawody dla woźniców, pokazy prac polowych oraz fantastyczne konkursy w tym wspinanie się na słupa.

Seksowne dziewczyny wspinające się na skałki i ścianki

22 przykłady niesamowitych schodów, które sprawiają, że wspinanie się na drugie piętro jest o wiele przyjemniejsze. - Filing.pl

Seksowne dziewczyny wspinające się na skałki i ścianki - Joe Monster

22 przykłady niesamowitych schodów, które sprawiają, że wspinanie się na drugie piętro jest o wiele przyjemniejsze. - Filing.pl

1

​The ​Monstera​​ plant has become a ​very​ trend​y​ plant. A plant with an exotic origin from South America's tropical jungle. This green, beautiful plant has a questionable personality when in the wild choose ​s​ ​it chooses ​to climb the nearby tree to ​​​reach the sunlight​.​ ​The w​allpaper version has a more graphic expression than the original and choose to climb on walls instead of on trees.

1